Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Judit 15

Judit :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Atac d'Israel
15
Quan els soldats que eren a les tendes ho van saber, quedaren atordits. El pànic i el terror es van apoderar de tots ells. I, sense que ningú esperés ningú, van fugir a la desbandada per tots els camins de la plana i de la muntanya. També van emprendre la fuga els qui estaven acampats a les muntanyes entorn de Betúlia. Llavors tots els israelites aptes per a combatre es van llançar contra ells.
Ozies va enviar missatgers a Betomastaim, a Cobai, a Colà i a tot el territori d'Israel per informar-los del que passava i animar-los a llançar-se també contra els enemics per exterminar-los. Tan bon punt ho van saber, tots els israelites es precipitaren contra ells com un sol home, i els van anar derrotant fins a Cobà. Igualment hi van acudir els de Jerusalem i els de totes les muntanyes de Judea, quan els van comunicar el que havia passat en el campament enemic. També els de Galaad i els galileus van atacar l'enemic pels flancs i li van causar grans pèrdues, fins que arribaren a Damasc i les seves rodalies. La resta dels habitants de Betúlia es van llançar sobre el campament assiri, el saquejaren i se n'endugueren un botí incalculable. Tornant de perseguir els enemics, els altres israelites es van apoderar del que quedava. La gent dels poblets i de les masies de la muntanya i de la plana també van recollir un botí abundant, perquè n'hi havia grans quantitats.
Celebració del triomf
El gran sacerdot Joaquim i el consell dels ancians israelites, que vivien a Jerusalem, van venir per contemplar els grans beneficis que el Senyor havia concedit a Israel. Volien veure també Judit i saludar-la. Tan bon punt entraren a casa seva, la van beneir tots alhora, dient:
--Tu ets la glòria de Jerusalem, l'orgull d'Israel, l'honor del nostre poble! 10 Has fet aquesta gesta amb les teves pròpies mans. Has fet el bé a Israel, i Déu mateix es complau en la teva obra. Que el Senyor totpoderós et beneeixi per tots els segles!
I tot el poble va respondre:
--Així sigui!
11 El poble va passar trenta dies saquejant el campament. A Judit li van donar la tenda d'Holofernes amb tota la vaixella de plata, els llits, els atuells i tot el parament. Ella ho va recollir tot i en carregà una part sobre la seva mula. Després va enganxar els carros i va amuntegar-hi la resta. 12 Les dones d'Israel acudien totes a veure Judit, la felicitaven i algunes li dedicaven una dansa. Ella duia rams d'heura a les mans i els repartia a les dones que l'acompanyaven. 13 Judit i les seves companyes es van coronar amb branquillons d'olivera. I ella anava al davant del poble dirigint la dansa de les dones. Tots els homes d'Israel, armats i portant corones, l'acompanyaven cantant himnes. 14 Judit va entonar davant tot Israel aquest cant d'acció de gràcies, i tot el poble corejà aquest càntic de lloança:

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020