Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 25

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

A tu, Senyor, elevo la meva ànima
25 (24)
Del recull de David.
Àlef
A tu, Senyor, elevo la meva ànima.
Bet
En tu confio, Déu meu: que no en tingui un desengany,
que no se n'alegrin els meus enemics.
Guímel
No s'enduran un desengany els qui esperen en tu,
sinó els qui t'abandonen per no res.
Dàlet
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes,
ensenya'm els teus camins.
He
Encamina'm amb la teva veritat, instrueix-me,
perquè tu ets el Déu que em salves.
A cada moment espero en tu.
Zain
Recorda't, Senyor, de la teva tendresa
i de l'amor que has guardat des de sempre.
Het
No et recordis dels pecats i de les faltes
que he comès de jove;
recorda't de mi, tu que estimes tant,
tu que ets bo, Senyor.
Tet
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Iod
Encamina els humils amb la seva justícia,
els ensenya el seu camí.
Caf
10 L'obrar del Senyor és tot ell amor fidel
per als qui guarden la seva aliança.
Làmed
11 Senyor, per amor del teu nom,
perdona la meva culpa, que és molt gran.
Mem
12 Qui és l'home que venera el Senyor?
Ell li ensenyarà el camí que ha de seguir.
Nun
13 Cada nit reposarà feliç,
els seus fills posseiran la terra.
Sàmec
14 El Senyor es revela als seus fidels,
els fa conèixer la seva aliança.
Ain
15 Sempre tinc els ulls posats en el Senyor,
que allibera els meus peus del parany.
Pe
16 Gira't i compadeix-te de mi,
que em trobo sol i desvalgut.
Sade
17 L'opressió del meu cor és gran:
treu-me de la meva aflicció!
18 Mira que en sóc, d'infeliç i dissortat;
lleva'm tots els meus pecats.
Reix
19 Mira si en tinc, d'enemics,
i com en són, de violents, els seus odis!
Xin
20 Guarda la meva vida i allibera'm;
en tu m'emparo, que no en tingui un desengany!
Tau
21 La rectitud i l'honradesa em salvaguarden,
perquè en tu tinc posada l'esperança.
22 Déu meu, redimeix Israel
de tots els mals que l'afligeixen!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020