Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Salms 105

Salms :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom
105 (104)
Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Canteu-li al so de les cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.
Glorieu-vos del seu nom, que és sant,
alegreu-vos de cor, els qui cerqueu el Senyor.
Cerqueu el Senyor, penseu en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència.
Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i els seus designis,
vosaltres, fills d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, els seus elegits:
ell, el Senyor, és el nostre Déu,
que imposa el seu designi per tota la terra.
Recorda sempre l'aliança,
la promesa feta per a mil generacions,
l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac
10 i confirmat a Jacob com un decret,
a Israel en aliança perpètua:
11 «Et donaré el país de Canaan
i serà la vostra possessió.»
12 Llavors encara es podien comptar,
eren pocs i forasters en el país,
13 emigraven de poble en poble
i de reialme en reialme.
14 Però ell no permeté que ningú els maltractés
i reprengué uns reis per causa seva:
15 «No toqueu els meus ungits,
no feu cap mal als meus profetes!»
16 Després cridà la fam al país,
els prengué el pa que els mantenia.
17 Havia enviat un home davant d'ells,
Josep, venut com un esclau;
18 li fermaren els peus amb un cep
i el coll amb una argolla,
19 fins que es complí la seva predicció
i l'oracle del Senyor l'acredità.
20 El rei va manar que el deslliguessin,
el sobirà dels pobles li obrí la presó,
21 i el nomenà senyor del seu palau
i administrador de tots els seus béns,
22 perquè instruís els nobles com volgués
i ensenyés la saviesa als ancians.
23 Llavors Israel va entrar a Egipte,
Jacob s'establí al país de Cam.
24 El Senyor va fer el poble molt fecund,
més nombrós que els seus enemics.
25 Però canvià el cor dels egipcis
perquè avorrissin el seu poble
i tractessin amb perfídia els seus servents.
26 Envià Moisès, el seu servent,
i Aaron, el seu elegit,
27 que van obrar prodigis enmig d'ells,
grans meravelles al país de Cam.
28 Envià tenebres i enfosquí el país,
però ells no escoltaren les seves paraules.
29 Canvià les aigües en sang
i va fer morir els peixos.
30 Infestà de granotes el país,
fins i tot les cambres dels seus reis.
31 Ordenà que vinguessin tàvecs i mosquits
per tot aquell territori.
32 En comptes de pluja els donà pedregades,
foc i flames per tot el país;
33 matà els ceps i les figueres,
destrossà els arbres d'aquelles regions.
34 Manà després que vingués la llagosta,
una invasió incalculable,
35 que es menjà tot el verd del país
i devorà totes les collites dels camps.
36 Per tot Egipte va matar els primogènits,
la flor de la seva fillada.
37 Va fer sortir el seu poble, carregat d'or i plata,
i cap d'ells no ensopegava pel camí.
38 Tot Egipte celebrà que se n'anessin,
perquè el terror dominava aquell país.
39 Estenia un núvol que els fes ombra
i un foc durant la nit perquè els fes llum.
40 Quan demanaren menjar, els envià guatlles
i els va saciar amb el pa del cel;
41 obrí la roca i en sortí un doll d'aigua,
que va córrer pel desert com un riu.
42 És que recordava la promesa santa,
feta a Abraham, el seu servent;
43 per això tragué el seu poble d'elegits,
entre cants de festa i d'alegria.
44 Els ha donat les terres d'altres pobles
i ara ells en poden collir els fruits,
45 si observen els seus preceptes
i guarden les seves lleis.
Al·leluia!

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020