Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Knjige v SSP3:

Vse knjige
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige
Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Besede:   

Število zadetkov:
Kompaktni izpis
Išči v:
Vzporedno izpiši:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Iskanje v: SSP3 - SSP - osnovna izdaja (2003).
Število zadetkov: 6 v 5 vrsticah.

SSP3
1.Mt 21,9
 
In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« Hozana: prečrkovanje aram. hošá`na´ ali poznohebr. hoši`áh nna´ ‘reši, prosimo te’; prim. Ps 118,25. Izraz je bil najprej molitev za pomoč, nato vzklik ali pozdrav (prim. 2 Sam 14,4). Očitno je že zelo zgodaj postal del krščanskega bogoslužja in se je zato ohranil v izvirnem jeziku. – Davidovemu sinu ali o Davidov sin; hebr. zvalnik so v gr. pogosto prevajali kot dajalnik. – Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu: navedek Ps 118,25a.26, ki je bil izvorno verjetno blagoslov romarja, prihajajočega v Gospodov tempelj, tukaj pa je uporabljen v prenesenem pomenu: tisti, ki prihaja je Mesija, ki prihaja vzpostavit mesijansko dobo (prim. 3,11; 11,3–6; Hab 2,3gr.; Mal 3,1; Heb 10,37).
2.Mt 21,15
 
Ko so véliki duhovniki in pismouki videli čudeže, ki jih je storil, in otroke, ki so v templju vzklikali in govorili: »Hozana Davidovemu sinu!«, so postali nejevoljni véliki duhovniki in pismouki gl. op. k 2,4 in 3,7.
3.Mr 11,9
 
Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozána gl. op. k Mt 21,9.
4.Mr 11,10
 
Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!« na višavah db. v najvišjih (nebeških območjih).
5.Jn 12,13
 
Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! In Izraelov kralj!« palmove veje: tako so ravnale množice pri zmagoslavnem vhodu judovskih vladarjev. – Hozána gl. op. k Mt 21,9. – Izraelov kralj gl. op. k 1,49.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.184.161, danes: 9.271
Čas izvajanja programa: 0.02s