Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Gènesi 38

Gènesi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Judà i Tamar
38
Per aquell temps, Judà va separar-se dels seus germans i se'n va anar a viure a casa d'un home d'Adul·lam que es deia Hirà. Allà va conèixer la filla d'un cananeu que es deia Xua i s'hi va casar. Ella va quedar embarassada i va donar a llum un fill; Judà li posà el nom d'Er. Va tenir encara un altre fill, i ella li posà el nom d'Onan. Va tenir un tercer fill i li va posar el nom de Xelà; Judà era a Quezib quan el nen va néixer. Judà va casar Er, el seu fill primogènit, amb una dona que es deia Tamar. Però Er, el primogènit de Judà, ofenia el Senyor, i el Senyor el va fer morir. Llavors Judà va dir a Onan:
--Compleix el teu deure de cunyat: casa't amb la viuda del teu germà i dóna una descendència al teu germà.
Però Onan, sabent que el fill que naixeria no seria seu, cada cop que tenia relacions amb la seva cunyada deixava caure el semen a terra per no donar descendència al seu germà. 10 Aquest comportament ofenia molt el Senyor, que també el va fer morir. 11 Llavors Judà va dir a la seva nora Tamar:
--Torna-te'n a casa del teu pare i queda't viuda fins que el meu fill Xelà s'hagi fet gran.
Deia això perquè temia que també Xelà morís com els seus germans. Tamar, doncs, se n'anà a viure a casa del seu pare.
12 Passat molt de temps, va morir una filla de Xua, la muller de Judà. Acabat el temps de dol, Judà va pujar a Timnà, amb el seu amic Hirà d'Adul·lam, a trobar els qui esquilaven els seus ramats. 13 Van fer-ho saber a Tamar:
--El teu sogre puja a Timnà per a la tosa de les ovelles.
14 Tamar veia que Xelà ja s'havia fet gran i que no l'havien casada amb ell. Llavors es va treure els vestits de viuda, es va cobrir la cara amb un vel i s'assegué a l'entrada d'Enaim, que es troba en el camí de Timnà. 15 Judà va veure Tamar i la prengué per una prostituta, ja que duia un vel a la cara. 16 No sabia que fos la seva nora. Es decantà del camí cap on era ella i li digué:
--Au, vinga, que vull estar amb tu.
Ella li va demanar:
--Què em donaràs per estar amb mi?
17 Ell li va respondre:
--T'enviaré un cabrit del meu ramat.
Ella va replicar:
--Sí, però, mentrestant, dóna'm una penyora.
18 Ell va preguntar:
--Quina penyora vols?
Ella va respondre:
--El teu segell amb el cordó i el bastó que portes.
Els hi va donar i va jeure amb ella, que va quedar embarassada. 19 Després ella se'n va anar, es va treure el vel i es tornà a posar els vestits de viuda.
20 Judà va enviar el seu amic d'Adul·lam a portar el cabrit promès i recuperar les penyores donades a la dona, però no va trobar-la. 21 Va preguntar a la gent del lloc:
--On és la prostituta que era a Enaim vora el camí?
Ells van contestar:
--Aquí no hi ha hagut mai cap prostituta.
22 L'amic se'n tornà a trobar Judà i li digué:
--No l'he trobada. I la gent del lloc assegura fins i tot que allà no hi ha hagut mai cap prostituta.
23 Judà va replicar:
--Que s'ho quedi! Encara faríem el ridícul, jo que li he enviat el cabrit i tu que no l'has trobada.
24 Uns tres mesos més tard, van informar Judà:
--Tamar, la teva nora, s'ha prostituït i a més ha quedat embarassada!
Judà va manar:
--Traieu-la fora i que la cremin.
25 Quan ja la treien, va fer dir al seu sogre:
--L'home a qui pertany tot això és qui m'ha deixat embarassada.
I va afegir:
--Mira a veure de qui són aquest segell, aquest cordó i aquest bastó.
26 Judà els va reconèixer i exclamà:
--Té més raó ella que jo, perquè, de fet, jo l'havia de donar per muller al meu fill Xelà.
I Judà no va dormir mai més amb ella.
27 Quan va arribar l'hora del part, Tamar portava al ventre dos bessons. 28 Mentre donava a llum, un dels bessons va treure la mà. La llevadora la va agafar i va lligar-hi un fil escarlata, dient:
--Aquest serà el fill gran.
29 Però el nen va retirar la mà i fou el seu germà qui va sortir. La llevadora va exclamar:
--Com t'has obert pas!
Judà li va posar el nom de Peres.
30 Després va sortir el seu germà, que tenia a la mà el fil escarlata, i li va posar el nom de Zèrah.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020