Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2n Reis 16

2n Reis :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Acaz, rei de Judà
(2Cr 28)
16
L'any disset del regnat de Pècah, fill de Remaliahu, Acaz, fill de Jotam, començà a ser rei de Judà. Acaz tenia vint anys quan començà a regnar. Va regnar setze anys a Jerusalem. No es va comportar com David, el seu avantpassat. No va plaure al Senyor, el seu Déu, i va seguir l'exemple dels reis d'Israel, fins al punt de cremar el seu propi fill en sacrifici, seguint una pràctica abominable de les nacions que el Senyor havia desposseït del país per donar-lo als israelites. Oferia sacrificis i cremava ofrenes en els recintes sagrats i sota de tots els arbres frondosos.
Llavors Ressín, rei dels arameus, i Pècah, fill de Remaliahu, van pujar a Jerusalem per atacar-la; la van assetjar, però no la pogueren conquerir. Per aquell temps, Ressín, rei dels arameus, va reconquerir Elat per als edomites: va expulsar d'Elat els de Judà, i s'hi van establir els edomites, que s'hi han quedat fins al dia d'avui. Acaz va enviar ambaixadors al rei d'Assíria, Tiglat-Pilèsser, per dir-li:
--Sóc servent teu i fill teu. Vine a alliberar-me de les mans del rei dels arameus i del rei d'Israel, que s'han alçat contra mi.
Acaz va aplegar la plata i l'or que hi havia al temple del Senyor i al tresor del seu palau, i ho envià tot com a present al rei d'Assíria. Aquest el va escoltar. Va atacar Damasc, la va conquerir, deportà els seus habitants a Quir i féu matar Ressín.
10 El rei Acaz va anar a Damasc a presentar-se al rei d'Assíria Tiglat-Pilèsser. Allà va veure l'altar que hi havia i va enviar-ne un model i un plànol al sacerdot Urià perquè en fes un d'igual. 11 El sacerdot Urià va construir l'altar d'acord amb les instruccions enviades pel rei Acaz i ho va fer abans que aquest tornés de Damasc. 12 Quan el rei arribà de Damasc i veié l'altar, va pujar-hi, 13 hi va oferir el seu holocaust i la seva ofrena, va fer-hi la seva libació i va escampar al voltant de l'altar la sang dels seus sacrificis de comunió. 14 L'altar de bronze que hi havia a la presència del Senyor, Acaz el va fer enretirar de davant del santuari, del lloc on havia quedat entre el nou altar i el santuari del Senyor, i el va fer col·locar a un costat, al nord de l'altre altar. 15 Després el rei Acaz va donar al sacerdot Urià aquesta ordre:
--Crema l'holocaust del matí i l'ofrena del capvespre, l'holocaust del rei i la seva ofrena, l'holocaust i l'ofrena de tota la gent del poble damunt l'altar gran. Vessa-hi també les seves libacions i escampa al voltant d'aquest altar la sang de tots els holocaustos i la de tots els sacrificis. I, pel que fa a l'altar de bronze, ja decidiré.
16 El sacerdot Urià va complir tot el que el rei Acaz li havia ordenat. 17 El rei Acaz va fer arrencar els plafons de les peanyes i retirà les piques que hi havia al damunt. Va fer baixar l'anomenat «Mar» de bronze de sobre els vedells de bronze que el sostenien i va col·locar-lo sobre un paviment de pedra. 18 En el temple del Senyor va tancar els accessos exteriors del pòrtic del dissabte i de l'entrada reial, per sostreure'ls al rei d'Assíria.
19 La resta de la història d'Acaz consta en la Crònica dels reis de Judà. 20 Acaz va morir i es va reunir amb els seus pares; fou enterrat amb ells a la ciutat de David. El va succeir el seu fill Ezequies.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020