Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2n Samuel 10

2n Samuel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Campanya contra els ammonites
(1Cr 19)
10
Després d'això va morir el rei dels ammonites, i el va succeir el seu fill Hanun. David es va dir: «Tractaré bé Hanun, fill de Nahaix, tal com el seu pare em va tractar a mi.» David va enviar, doncs, una ambaixada a expressar-li el condol per la mort del seu pare. Quan els enviats de David van arribar al país dels ammonites, els principals dels ammonites digueren a Hanun, el seu senyor:
--¿Et penses que David t'ha enviat aquests homes per fer honor al teu pare i expressar el condol per la seva mort? ¿No és més aviat per observar i explorar la ciutat amb la intenció de destruir-la, que David ha enviat els seus ambaixadors?
Llavors Hanun va agafar els enviats de David, els afaità la meitat de la barba, els tallà els vestits pel mig a l'altura de les natges i els va fer marxar. Quan ho comunicaren a David, va manar que sortissin a rebre'ls, perquè aquells homes estaven molt avergonyits. El rei els va fer dir:
--Quedeu-vos a Jericó fins que us hagi crescut la barba. Després ja tornareu.
Els ammonites es van adonar que havien provocat David i enviaren missatgers a contractar vint mil mercenaris dels arameus de Bet-Rehob i dels arameus de Sobà, mil homes del rei de Maacà i dotze mil del rei de Tob. David ho va saber i envià Joab amb les tropes escollides. Els ammonites sortiren a combatre i van formar en ordre de batalla davant la porta de la ciutat, mentre els arameus de Sobà i els de Rehob i la gent de Tob i de Maacà prenien posicions a camp obert. Llavors Joab, en veure's amenaçat pel davant i pel darrere, va fer una tria de les millors tropes d'Israel i va formar una línia enfront dels arameus. 10 La resta de les tropes les confià al seu germà Abisai, perquè s'enfrontessin amb els ammonites, 11 tot dient-li:
--Si ens guanyen els arameus, vine a auxiliar-me, i si us guanyen els ammonites, vindré jo a ajudar-te. 12 Sigues fort i lluitem amb coratge per amor del nostre poble i de les ciutats del nostre Déu. I que el Senyor faci el que li sembli millor!
13 Joab, amb la seva tropa, es va llançar a l'atac contra els arameus, i aquests van fugir. 14 Quan els ammonites veieren que els arameus fugien, ells també van fugir davant d'Abisai i entraren a la ciutat. Joab va suspendre la campanya contra els ammonites i se'n tornà a Jerusalem.
15 Els arameus, en veure que els israelites els havien derrotat, es van aliar tots alhora. 16 Adadèzer envià missatgers per mobilitzar els arameus de l'altra banda del riu Eufrates, i aquests van arribar a Helam. Tots estaven a les ordres de Xobac, general en cap de l'exèrcit d'Adadèzer. 17 Així que David va assabentar-se'n, mobilitzà tot Israel, va travessar el Jordà i es presentà a Helam. Els arameus van formar en ordre de batalla enfront de David i l'atacaren, 18 però van fugir davant d'Israel. David els va matar les cavalleries de set-cents carros de guerra i quaranta mil homes de les seves dotacions, i va ferir Xobac, general en cap de l'exèrcit arameu, que va morir allà mateix. 19 Tots els reis vassalls d'Adadèzer, veient que Israel els havia derrotat, van fer les paus i Israel els va reduir a vassallatge. Els arameus, en endavant, tingueren por d'ajudar els ammonites.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020