Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
66 coincidències en 66 versets

1.2 Sa 5,7
 
Però David es va apoderar de la fortalesa de Sió, que ara és la ciutat de David.
2.2 Sa 5,9
 
David es va instal·lar a la fortalesa i l'anomenà «ciutat de David». Va reforçar-ne la muralla, des del terraplè anomenat Mil·ló en direcció al seu palau.
3.2 Sa 6,10
 
I no volgué portar l'arca del Senyor al seu palau, a la ciutat de David, sinó que la va fer dur a casa d'Obed-Edom, que era de Gat.
4.2 Sa 6,12
 
Van fer saber al rei David que el Senyor, gràcies a l'arca de Déu, havia beneït la família d'Obed-Edom i tots els seus béns. Llavors David va traslladar l'arca de Déu de la casa d'Obed-Edom a la ciutat de David, enmig d'una gran festa.
5.2 Sa 6,16
 
Quan l'arca del Senyor entrava a la ciutat de David, Mical, la filla de Saül, s'ho mirava des de la finestra i, en veure el rei David saltant i ballant davant el Senyor, el menyspreà dins el seu cor.
6.2 Sa 10,3
 
els principals dels ammonites digueren a Hanun, el seu senyor: --¿Et penses que David t'ha enviat aquests homes per fer honor al teu pare i expressar el condol per la seva mort? ¿No és més aviat per observar i explorar la ciutat amb la intenció de destruir-la, que David ha enviat els seus ambaixadors?
7.2 Sa 11,17
 
Els de la ciutat van fer una sortida, atacaren els de Joab, i va haver-hi baixes en l'exèrcit i entre els oficials de David. Uries, l'hitita, també va morir.
8.2 Sa 11,23
 
El missatger digué a David: --Els enemics, més forts que nosaltres, han fet una sortida a camp obert. Nosaltres hem contraatacat fins a l'entrada de la porta de la ciutat.
9.2 Sa 11,25
 
David va dir al missatger: --Digues això a Joab: "No et capfiquis gaire pel que ha passat. L'espasa de la guerra devora ara aquí, ara allà. Ataca amb més força la ciutat i arrasa-la." Encoratja'l així.
10.2 Sa 12,30
 
S'apoderà de la corona instal·lada sobre el cap del déu Milcom, que era d'or i pesava més de trenta quilos, i duia encastades pedres precioses; la van instal·lar per damunt del cap de David. El rei s'endugué de la ciutat un botí enorme.
11.2 Sa 15,14
 
Llavors David va dir a tots els oficials i consellers que eren amb ell a Jerusalem: --Correu, fugim, que si no ho fem no ens escaparem pas d'Absalom! No us entretingueu, anem-nos-en, que, si s'afanya i ens atrapa aquí, a més de matar-nos a nosaltres podria passar la ciutat a tall d'espasa.
12.2 Sa 15,37
 
Huixai, home de confiança de David, va arribar a la ciutat en el moment en què Absalom entrava a Jerusalem.
13.2 Sa 17,17
 
Jehonatan i Ahimaas s'esperaven a la font de Roguel. La criada anà a avisar-los que portessin el missatge al rei David, perquè ells no podien deixar-se veure entrant a la ciutat.
14.2 Sa 18,24
 
David s'estava a l'interior del portal de la ciutat. El sentinella apostat dalt al terrat del portal, vora la muralla, va veure un home que corria tot sol
15.2 Sa 20,21
 
No es tracta pas d'això, sinó d'un individu de les muntanyes d'Efraïm, que es diu Xeba, fill de Bicrí, que s'ha revoltat contra el rei David. Poseu-lo a les meves mans, a ell sol, i aixecaré el setge de la ciutat. La dona va dir a Joab: --Et tirarem el seu cap per la muralla.
16.1 Re 2,10
 
David va morir i es va reunir amb els seus pares. Fou enterrat a la ciutat de David.
17.1 Re 3,1
 
Salomó va arribar a ser gendre del faraó, rei d'Egipte. Es casà amb la seva filla i va allotjar-la a la ciutat de David, mentre acabava de construir el seu palau, el temple del Senyor i la muralla que envoltava Jerusalem.
18.1 Re 8,1
 
Llavors Salomó va convocar prop seu, a Jerusalem, els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus i els principals dels llinatges d'Israel, per traslladar l'arca de l'aliança del Senyor des de la ciutat de David, que és Sió.
19.1 Re 9,24
 
Després que la filla del faraó s'hagué traslladat de la ciutat de David al palau que Salomó li havia construït, ell va emprendre la construcció del Mil·ló.
20.1 Re 11,27
 
L'ocasió d'alçar-se contra el rei va ser la següent: Salomó construïa el Mil·ló per cobrir el fossat de la ciutat de David, el seu pare.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Resultats: 2 Sa(15) 1 Re(10) 2 Re(8) Is(2) Jr(2) Ne(2) 1 Cr(6) 2 Cr(15) Tb(1) 1 Ma(4) Lc(1) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 7/4/2020