Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
6.1. Bistvo in naloga Svetega Duha
6.2. Delovanje Svetega Duha
6.2.1. Prepoznavanje greha in spokorjenje
6.2.2. Klic k spreobrnjenju
6.2.3. Meso in Duh
6.2.4. Vera v Jezusa
6.2.5. Ponovno rojstvo in posinovljenje
6.2.6. Postava in milost
6.2.7. Iz sužnosti v svobodo
6.2.8. Novi človek
6.2.9. Krst
6.2.10. Umrli in vstali s Kristusom
6.2.11. Posvečenje
Mt 5,8
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Mt 6,22
»Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo.
Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.
In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.
Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?
in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva.
Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost.
Ef 2,10
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
Ef 3,16
naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.
Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo.
Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.
Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja,
Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje.
Tit 2,11-12
Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku,
1 Pt 1,14-15
Kot otroci poslušnosti se ne prilagajajte prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical,
Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.
Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo.
Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj.
Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.
6.2.12. Ukoreninjeni v Kristusu
6.2.13. Nagradni tek vere
6.2.14. Položaj glede na svet
6.2.15. Izvoljenost in poklicanost
6.2.16. Obvarovani za dosego odrešitve
6.2.17. Svarilo pred odpadom
6.3. Sadovi Svetega Duha
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 7.4.2020