Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
6.1. Bistvo in naloga Svetega Duha
6.2. Delovanje Svetega Duha
6.2.1. Prepoznavanje greha in spokorjenje
6.2.2. Klic k spreobrnjenju
6.2.3. Meso in Duh
6.2.4. Vera v Jezusa
6.2.5. Ponovno rojstvo in posinovljenje
6.2.6. Postava in milost
6.2.7. Iz sužnosti v svobodo
6.2.8. Novi človek
6.2.9. Krst
6.2.10. Umrli in vstali s Kristusom
6.2.11. Posvečenje
6.2.12. Ukoreninjeni v Kristusu
6.2.13. Nagradni tek vere
6.2.14. Položaj glede na svet
6.2.15. Izvoljenost in poklicanost
6.2.16. Obvarovani za dosego odrešitve
6.2.17. Svarilo pred odpadom
6.2.18. Sadovi in rodovitnost
6.2.19. Ljubezen
6.2.20. Veselje in hvaležnost
6.2.21. Mir
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Mt 10,12-13
Ko stopite v hišo, jo pozdravite. Če bo hiša vredna tega, naj pride nanjo vaš mir, če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.
Mr 9,50
Sol je dobra. Če pa sol postane neslana, s čim jo boste popravili? Imejte sol v sebi in živite v miru med seboj!«
Rekel je: »O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, takó pa je prikrito tvojim očem.
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir.
Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.
milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.
Če pa se neverni hoče ločiti, naj se loči. Brat ali sestra v takih primerih nista suženjsko vezana. Bog vas je namreč poklical k miru.
Ef 2,14
Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu
Ef 6,14-15
Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru.
In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.
In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni.
Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.
In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki delajo za mir.
6.2.22. Potrpežljivost in stanovitnost
6.2.23. Ljubeznivost
6.2.24. Dobrotljivost in usmiljenost
6.2.25. Zvestoba
6.2.26. Krotkost
6.2.27. Čisto življenje
6.2.28. Pravičnost
6.2.29. Resnica in resnicoljubnost
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 7.4.2020