Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
3.1. Pot brezbožneža
3.2. Življenje pravičnega
3.2.1. Navezanost na Božjo besedo
3.2.2. Spoznavanje in priznavanje grehov
3.2.3. Odpuščanje grehov
3.2.4. Pobožnost
3.2.5. Veselje v Gospodu
Tako se naj pogubijo vsi tvoji sovražniki, o GOSPOD, kateri pa te ljubijo, naj bodo kakor sonce, ko vzhaja v svoji moči. Nato je dežela štirideset let uživala mir.
Dalje jim je rekel: »Pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napijte sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljeno. Kajti svet je ta dan našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, kajti GOSPODOVO veselje je vaša moč.«
Dal si več veselja v moje srce kakor v času, ko je obilje njihovega žita in vina.
Jaz pa zaupam v tvojo dobroto, moje srce se raduje, ker si me rešil. Peti hočem GOSPODU, ker mi je povrnil dobro.
Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje, odvezal si mi raševnik in me opasal z veseljem,
Prebivalci koncev zemlje se prestrašijo zaradi tvojih znamenj; začetek jutra in večera vabiš, naj vriskata.
Naj se radujejo, naj se veselijo v tebi vsi, ki te iščejo. Naj vedno govorijo: »Bog je velik,« kateri ljubijo tvojo pomoč.
Moje ustnice bodo vriskale, ker bom prepeval tebi, moja duša, ki si jo odrešil.
Vriskajte Bogu, naši môči, vzklikajte Jakobovemu Bogu.
Moja duša hrepeni, celo medli po GOSPODOVIH dvorih, moje srce in moje meso vriskata k živemu Bogu.
Blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje, GOSPOD, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Zakaj razveselil si me, GOSPOD, s svojim delovanjem, nad deli tvojih rok vriskam.
služite GOSPODU z veseljem, pridite predenj z vriskanjem!
Ps 103,1.5
Davidov psalm. Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.
Vendar se bom veselil v GOSPODU, se radoval v Bogu moje rešitve.
3.2.6. Skušnjava in izkazovanje trdnosti
3.2.7. Vera in zaupanje
3.2.8. Tolažba z upanjem na vstajenje
3.2.9. Molitev
3.2.10. Slavljenje in zahvala
3.3. Božji služabniki
3.4. Preroško pričevanje o mesijevem prihodu
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019