Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
3.1. Pot brezbožneža
3.2. Življenje pravičnega
3.2.1. Navezanost na Božjo besedo
3.2.2. Spoznavanje in priznavanje grehov
3.2.3. Odpuščanje grehov
3.2.4. Pobožnost
3.2.5. Veselje v Gospodu
3.2.6. Skušnjava in izkazovanje trdnosti
3.2.7. Vera in zaupanje
3.2.8. Tolažba z upanjem na vstajenje
3.2.9. Molitev
3.2.10. Slavljenje in zahvala
Do sitega se boš najedel in zahvalil boš GOSPODA, svojega Boga, za lepo deželo, ki ti jo je dal.
Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala, naj bo vzvišen Bog, skala moje rešitve,
GOSPOD, slavil te bom z vsem svojim srcem, pripovedoval bom o vseh tvojih čudovitih delih.
GOSPOD je moja moč in moj ščit, vanj je zaupalo moje srce; prejel sem pomoč in srce mi vriska, s svojo pesmijo se mu zahvaljujem.
Slavil bom GOSPODA ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Kdor daruje hvalno daritev, mi izkazuje čast, kdor hodi pravo pot, mu pokažem Božje odrešenje.«
Leto kronaš s svojimi dobrinami, tvoje steze kapljajo olje.
Ps 92,2-3
Dobro je zahvaljevati se GOSPODU, prepevati tvojemu imenu, Najvišji, oznanjati zjutraj tvojo dobroto, tvojo zvestobo ponoči
Ps 95,1-2
Pojdite, vriskajmo GOSPODU, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo predenj s hvalo, vzklikajmo mu s slavospevi.
Pojte GOSPODU, njegovo ime slavite, oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Veselite se, pravični, v GOSPODU, zahvaljujte se spominu njegove svetosti!
Psalm. Pojte GOSPODU novo pesem, ker je storil čudovita dela; njegova desnica mu je pomagala, njegov sveti laket.
služite GOSPODU z veseljem, pridite predenj z vriskanjem!
Ps 103,1-2
Davidov psalm. Slávi, moja duša, GOSPODA, vsa moja notranjost njegovo sveto ime. Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega,
Kdo more izraziti silna GOSPODOVA dela, razglašati vso njegovo hvalo?
Ps 107,6-8
V svoji stiski so vpili h GOSPODU, iz njihovih tesnob jih je rešil: vodil jih je po pravi poti, da so šli proti naseljenemu mestu. Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvalil se ti bom z iskrenim srcem, ko se bom učil sodb tvoje pravičnosti.
3.3. Božji služabniki
3.4. Preroško pričevanje o mesijevem prihodu
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019