Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Zakladi Svetega pisma

Zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah

  • Kliknite na tematski sklop, da se vam razpre seznam tem, na katere je razčlenjen.
  • Potem kliknite na posamezno temo in izpisala se vam bodo svetopisemska besedila, ki govorijo o njej.
Besedilo iz:  SSP  EKU  CHR Raziri vse


1. Večni Bog in njegovo stvarstvo
2. Božje izvoljeno ljudstvo Izrael
3. Odnos do Boga in doživljanje Boga v Stari zavezi
3.1. Pot brezbožneža
3.2. Življenje pravičnega
3.2.1. Navezanost na Božjo besedo
3.2.2. Spoznavanje in priznavanje grehov
3.2.3. Odpuščanje grehov
3.2.4. Pobožnost
3.2.5. Veselje v Gospodu
3.2.6. Skušnjava in izkazovanje trdnosti
3.2.7. Vera in zaupanje
3.2.8. Tolažba z upanjem na vstajenje
3.2.9. Molitev
3.2.10. Slavljenje in zahvala
3.2.11. Preroki
3.2.12. Duhovniki, pastirji in učitelji
Vzdigni se torej, GOSPOD Bog, k svojemu počivališču, ti in skrinja tvoje moči. Tvoji duhovniki, GOSPOD Bog, naj oblečejo odrešenje, tvoji zvesti naj se veselijo v sreči.
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, tvoji zvesti naj vriskajo.
Dal vam bom pastirjev po svojem srcu, da vas bodo pasli z znanjem in razsodnostjo.
Pastirji so bili suroveži, niso iskali GOSPODA, zato niso imeli uspeha, vsa njihova čreda se je razkropila.
Iskal sem med njimi človeka, ki bi pozidal zid in stal pred menoj na prelomu, v bran dežele, da je ne uničim. Pa ga nisem našel.
Ezk 34,2.4-5
Sin človekov, prerokuj proti Izraelovim pastirjem, prerokuj in jim reci: O, pastirji! Tako govori Gospod BOG: Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe! Ali niso pastirji dolžni pasti črede?
Oslabelih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, polomljenih niste obvezovali, razkropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno. Tako so se razkropile, ker ni bilo pastirja, in postale plen poljskih živali. Razkropile so se moje ovce,
Ezk 34,10-11
Tako govori Gospod BOG: Glejte, proti pastirjem sem! Svoje ovce bom terjal iz njihovih rok. Onemogočil jim bom, da bi še pasli ovce. Pastirji ne bodo več hranili sebe. Svoje ovce bom iztrgal iz njihovih ust, ne bodo se več mastili z njimi. Da, tako govori Gospod BOG: Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal.
Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost.
Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. Ker si ti zavrgel spoznanje, bom jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj duhovnik. Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom pozabil tvoje otroke.
Am 6,1.3-6
Gorje vam, lahkomišljenci na Sionu, brezskrbneži na samarijski gori, veljaki prvega med narodi, ki k vam prihaja hiša Izraelova!
Vi, ki bežite proč od hudega dneva, a prinašate blizu stol nasilja. Poležavajo na slonokoščenih posteljah in se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo jagnjeta od drobnice in teleta iz hleva. Derejo se ob brenkanju na harfe, mislijo, da igrajo na glasbila kakor David. Pijejo vino iz vrčev in se mazilijo z izbranimi olji, ne boli pa jih Jožefov polom.
Mih 3,9.11
Poslušajte vendar to, poglavarji hiše Jakobove, knezi hiše Izraelove, vi, ki sovražite pravico in izkrivljate, kar je ravno,
Njegovi poglavarji sodijo za podkupnino in njegovi duhovniki uče za plačilo, njegovi preroki vedežujejo za denar; opirajo se na GOSPODA in pravijo: »Mar ni GOSPOD med nami? Ne bo prišlo nad nas húdo.«
Maliki pa govore húdo in vedeževalci vidijo slepila, govore nične sanje in tolažijo s puhlobo. Zato blodijo kakor drobnica, mučijo se, ker ni pastirja.
Gorje lažnemu pastirju, ki zapušča čredo! Meč naj bo zoper njegovo roko in nad njegovo desno oko, roka naj mu otrpne in se posuši, desno oko naj mu popolnoma ugasne!
Če ne boste poslušali in če si ne boste vzeli k srcu, da bi dajali čast mojemu imenu, govori GOSPOD nad vojskami, pošljem prekletstvo nad vas in prekolnem vaš blagoslov! Saj sem ga že preklel, ker si niste vzeli k srcu!
Kajti ustnice duhovnika naj ohranijo spoznanje in v njegovih ustih iščejo postavo, ker je poslanec GOSPODA nad vojskami!
3.2.13. Bogoslužje in daritve
3.3. Preroško pričevanje o mesijevem prihodu
4. Življenjska modrost v Stari zavezi
5. Jezus Kristus, Božji Sin
6. Sveti Duh in njegovo delo
7. Božja beseda in molitev
8. Pričevanje in oznanjanje
9. V stiskah
10. Kristjanova pot skozi svet
11. Jezusova Cerkev
12. Bogastvo upanja Božjih otrok in poslednje stvariPobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
Zadnja sprememba programa: 11.1.2019