Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozuetova knjiga
Knjiga sodnikov
Rutina knjiga
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Ezdrova knjiga
Nehemijeva knjiga
Esterina knjiga (1. del)
Jobova knjiga
Knjiga psalmov
Knjiga pregovorov
Pridigar (Kohelet)
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekijel
Danijel (1. del)
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobijeva knjiga
Juditina knjiga
Esterina knjiga (2. del)
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh
Danijel (2. del)

Nova zaveza

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij
Janezov evangelij
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Ezekijel 34

Ezekijel :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

34 Zanikrnost dosedanjih pastirjev
34,1–22 Zanikrnost dosedanjih pastirjev. Ezekijel se v tem poglavju obrača k mislim preroka Jeremija o nevrednih Judovih pastirjih (Jer 23,1–6), in jim stavi za zgled Gospodovo obljubo o mesijanskem pastirju, služabniku Davidu, ki bo delal to, kar Bog hoče (Ezk 34,23–31).
Beseda Gospodova mi je prišla takole: Sin človekov, prerokuj zoper pastirje Izraelove, prerokuj in reci pastirjem: Tako govori vsemogočni Gospod: Gorje pastirjem Izraelovim, ki pasejo sami sebe! Ali naj pastirji ne pasejo črede? Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete. Slabih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, ranjenih niste obvezovali, razkropljenih niste nazaj pripeljavali, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno. Tako so se razkropile moje ovce, ker niso imele pastirja, in so bile v plen vsem divjim živalim; razkropile so se. In blodile so moje ovce po vseh gorah in po vseh visokih hribih; po vsej deželi so bile razkropljene moje ovce, a ni bilo nikogar, ki bi zanje vprašal, nikogar, ki bi jih iskal.
Zato, pastirji, čujte besedo Gospodovo. Kakor resnično živim, govori vsemogočni Gospod: Ker so bile moje ovce za rop in so postale plen divjim živalim, ko ni bilo pastirja, in moji pastirji niso skrbeli za moje ovce, ampak so pasli sami sebe, a mojih ovac niso pasli, zato pastirji, čujte besedo Gospodovo! 10 Tako govori vsemogočni Gospod: Glej, jaz sem zoper pastirje. Svoje ovce terjam iz njih rok. Onemogočil jim bom, da bi pasli moje ovce. Pastirji ne bodo več pasli sami sebe. Iztrgam svoje ovce iz njih žrela. Ne bodo jim več v žrtje.
11 Zakaj tako govori vsemogočni Gospod: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. 12 Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. 13 Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem iz dežel ter privedem v njih deželo. Pasel jih bom po gorah Izraelovih, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. 14 Na dobri paši jih bom pasel; na gorskih višinah Izraelovih bodo njih pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na gorah Izraelovih. 15 Jaz sam bom pasel svoje ovce in jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. 16 Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.
17 Ve pa, moje ovce, tako govori vsemogočni Gospod, glejte, sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli. 18 Ali vam je premalo, da popasete najboljšo pašo? Ostanek paše pa poteptate s svojimi nogami. Pijete najčistejšo vodo; kar še ostane, skalite s svojimi nogami. 19 Tako so se morale moje ovce pasti po tem, kar so poteptale vaše noge, in so morale piti, kar so skalile vaše noge.
20 Zato jim vsemogočni Gospod tako govori: Glejte, jaz bom sodil med pitanimi in mršavimi ovcami. 21 Ker ste vse slabotne živali odrivali z boki in ramami in jih bodli s svojimi rogovi, dokler jih niste ven pregnali, 22 bom jaz pomagal svojim ovcam, da ne bodo več v plen, in bom sodil med posameznimi ovcami.
Mesijanski pastir
23 Postavil bom nadnje enega pastirja, ki jih bo pasel, svojega služabnika Davida; ta jih bo pasel, ta jim bo pastir. 24 Jaz, Gospod, jim bom Bog in moj služabnik David bo knez med njimi; jaz, Gospod, sem govoril.
25 Sklenem z njimi zavezo miru in iztrebim divje živali iz dežele, da bodo mogle varno prebivati v puščavi in spati v gozdovih. 26 Blagoslavljal jih bom okoli svojega hriba in dajal dež ob pravem času, ki bo dež blagoslova. 27 Drevesa polja bodo rodila svoje sadove in zemlja bo dajala svoje pridelke. Prebivali bodo varno na svoji rodni grudi. In spoznali bodo, da sem jaz Gospod, ko zlomim palice njihovega jarma in jih rešim iz oblasti teh, katerim morajo tlačaniti. 28 Ne bodo več plen narodov in divje živali dežele jih ne bodo žrle, ampak bodo varno prebivali in nihče jih ne bo plašil. 29 Storil bom, da jim vzklije nasad blaginje, da jih več ne pobere lakota v deželi in ne bodo več prenašali zasramovanja narodov. 30 Tedaj bodo spoznali, da sem jaz, Gospod, njih Bog, in da so oni, hiša Izraelova, moje ljudstvo, govori vsemogočni Gospod. 31 Zakaj vi ste moje ovce, čreda moje paše, vi ljudje in jaz sem vaš Bog, govori vsemogočni Gospod.

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 105.525.863, danes: 34.845
Čas izvajanja programa: 0.03s

Pridruži se nam pri non stop branju Svetega pisma!

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.