Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Hebrejcem 2

Hebrejcem :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Veličina odrešenja
2
Zato moramo biti bolj pozorni na to, kar smo slišali, da nas tok
Dodano.
ne odplavi. Kajti če se je beseda, ki so jo oznanjali angeli, izkazala za trdno in če je vsaka kršitev in neposlušnost dobila pravično povračilo, le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za tako veliko odrešenje, o katerem je začel govoriti Gospod, in so ga tisti, ki so ga slišali, utrdili med nami. Zanj je pričal tudi Bog z znamenji in čudeži, z raznovrstnimi močmi in s podeljevanji Svetega Duha po svoji volji.
Začetnik odrešenja
Prihodnjega sveta, o katerem govorimo, namreč ni podredil angelom, kajti nekje je nekdo pričeval:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga malo
Ali za malo časa.
nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal,
Nekateri rkp. dodajajo in ga postavil nad dela svojih rok.
vse si položil pod njegove noge.
Ko mu
Manjka v nekaterih rkp.
je namreč vse podvrgel, ni pustil ničesar, kar mu ne bi bilo podvrženo. Zdaj sicer še ne vidimo, da mu je vse podvrženo. Gledamo pa njega, ki je bil postavljen malo
Ali za malo časa.
nižje od angelov, Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt,
Db. zaradi trpljenja smrti.
da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar.
10 On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko sinov pripeljal v slavo. Zato se je spodobilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopolnil s trpljenjem. 11 Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate, 12 ko pravi:
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil,
13 in spet:
Vanj bom zaupal,
in spet:
Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog.
14 Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, 15 in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost. 16 Toda ne zavzema se za angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. 17 Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar se nanaša na Boga, pa zanesljivi véliki duhovnik, ki opravlja spravno daritev za grehe ljudstva. 18 Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 55.780.556, danes: 9.354
Čas izvajanja programa: 0.02s