Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Izaija 9

Izaija :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

9
Po drugačnem štetju 9,2.
Ljudstvo, ki je hodilo v temi,
je zagledalo veliko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasvetila luč.
Zbudil si silno radost,
naredil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plen.
Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlomil kot na dan Midjáncev.
Kajti vsak vojaški škorenj, ki hrupno koraka,
in ogrinjalo, ki je prepojeno s krvjo,
bo sežgano, bo hrana za ogenj.
Kajti dete nam je rojeno,
sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se:
Čudoviti svetovalec,
Ali Čudoviti, Svetovalec ali Tisti, ki snuje čudovite reči.
Močni Bog,
Ali Močni, Bog.
Večni Oče,
Ali Oče večnosti.
Knez miru.
Oblast se bo širila
in miru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utrdil
s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.
Bog grozi Izraelu
Gospod je poslal besedo zoper Jakoba,
padla je v Izrael.
Spoznalo jo bo vse ljudstvo,
Efrájim in prebivalci Samarije,
ki v napuhu in s prevzetnim srcem pravijo:
»Opeka je razpadla,
zidali bomo s klesanimi kamni,
sikomóre so posekane,
nadomestili jih bomo s cedrami.«
10 Toda GOSPOD vzdiguje zoper nje Recínove nasprotnike
Ali njihove nasprotnike; hebr. nejasno.
in spodbada njihove sovražnike,
11 Aráma z vzhoda in Filistejce od zahoda,
da žro Izraela na vsa usta.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

12 Ljudstvo pa se ne spreobrne k njemu, ki ga tepe,
ne išče GOSPODA nad vojskami.
13 Zato GOSPOD odseka Izraelu glavo in rep,
krošnjo in ločje v enem dnevu.
14 Stari in ugledni je glava,
prerok, ki uči laži, je rep.
15 Vodniki tega ljudstva so zapeljivci
in tisti, ki jih vodijo, so pogubljeni.
16 Zato se Gospod ne veseli njegovih mladeničev
in nima usmiljenja z njegovimi sirotami in vdovami,
ker so vsi skrunilci in hudodelci
in vsaka usta bedasto govorijo.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

17 Da, krivičnost gori kakor ogenj,
použiva robidovje in trnje,
požiga drevesa gostega gozda,
da se vrtinči v dimnih stebrih.
18 Srd GOSPODA nad vojskami
požiga deželo
in ljudstvo je kakor hrana za ogenj,
drug drugemu ne prizanašajo.
19 Žro na desni, vendar so lačni,
jedo na levi, vendar niso siti,
jedo meso lastnega lakta:
20 Manáse Efrájima, Efrájim Manáseja,
oba skupaj sta proti Judu.
Pri vsem tem se njegova jeza ne odvrne,
njegova roka je še iztegnjena.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 72.084.091, danes: 18.131
Čas izvajanja programa: 0.04s