Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Psalmi 83

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 83 (82)
Zoper Izraelove sovražnike
83
Pesem. Asáfov psalm.
O Bog, ne bodi tiho,
ne molči in ne miruj, o Bog!
Zakaj glej, tvoji nasprotniki hrumijo,
tvoji sovražniki vzdigujejo glave.
Zoper tvoje ljudstvo kujejo naklep,
posvetujejo se zoper tvoje varovance.
Pravijo: »Pridite, iztrebimo jih iz naroda,
da se Izraelovo ime ne bo več spominjalo!«
Zares, enodušno se skupaj posvetujejo,
zoper tebe sklepajo zavezo:
šotori Edóma in Izmaelci,
Moáb in Hagárovci,
Gebál, Amón in Amálek,
Filisteja s prebivalci Tira,
tudi Asúr se jim je pridružil,
bili so laket Lotovim sinovom.    Sela.
10 Stori jim kakor Midjánu,
kakor Siseráju, kakor Jabínu ob potoku Kišónu.
11 Bili so pokončani pri En Doru,
postali so gnoj za zemljo.
12 Stori jim, njihovim knezom, kakor Orébu in Zeébu,
kakor Zebahu in Calmunáju, vsem njihovim voditeljem,
13 ki so rekli: »Osvojiti si hočemo
pašnike Božje.«

14 Moj Bog, naredi jih kakor vrtinec,
kakor slamo pred vetrom.
15 Kakor ogenj, ki vžiga gozd,
kakor plamen, ki ožarja gore,
16 tako jih preganjaj s svojim viharjem,
s svojo nevihto jih zmedi.
17 Napolni njihove obraze s sramoto,
da bodo iskali tvoje ime, o GOSPOD!
18 Naj bodo osramočeni in zmedeni do vekov,
naj se sramujejo in naj izginejo.
19 In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD,
edini Najvišji nad vso zemljo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 72.083.642, danes: 17.682
Čas izvajanja programa: 0.03s