Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Vse knjige
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige
Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza
Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Besede:   

Število zadetkov:
Kompaktni izpis
Išči v:
Vzporedno izpiši:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Iskanje v: SSP3 - SSP - osnovna izdaja (2003).
Število zadetkov: 114 v 109 vrsticah.

44.Iz 30,18
 
Zato GOSPOD čaka, da se vas usmili, zato se bo vzdignil, da vas potolaži, kajti GOSPOD je Bog pravice, blagor vsem, ki zaupajo vanj.
45.Iz 32,20
 
Blagor vam, ki boste sejali ob vseh vodah in puščali, da bodo voli in osli prosto hodili.
46.Iz 38,17
 
Glej, v blagor mi je bila grenka bolečina, saj si obvaroval moje življenje pred jamo uničenja. Vrgel si za svoj hrbet vse moje grehe.
47.Iz 56,2
 
Blagor človeku, ki to dela, in sinu človekovemu, ki se tega drži: ki pazi na soboto, da je ne skruni, in varuje svojo roko, da ne stori nič hudega.
48.Jer 14,11
 
Dalje mi je GOSPOD rekel: »Ne moli za blagor tega ljudstva.
49.Dan 12,12
 
Blagor mu, kdor čaka in doseže tisoč tristo petintrideset dni.
50.Tob 13,15
 
Pojdi, veseli se zaradi sinov pravičnih, zakaj vsi se bodo zbrali in slavili Gospoda vseh časov. Blagor njim, ki te ljubijo, blagor njim, ki se veselijo tvojega miru.
51.Tob 13,16
 
Blagor vsem, ki so žalostni zaradi tebe, zaradi vseh tvojih kazni, zakaj v tebi se bodo veselili in gledali bodo vse tvoje veselje na veke. Moja duša, slavi Gospoda, velikega Kralja,
52.Tob 13,17
 
zakaj Jeruzalem bo znova sezidan in mesto bo njegovo domovanje na vse veke. Blagor meni, če bo ostanek mojega rodu videl tvojo slavo in se bo zahvaljeval Kralju neba. Vrata jeruzalemska bodo zgrajena iz safirja in smaragda, vse njegovo obzidje bo sezidano iz dragih kamnov. Jeruzalemski mestni stolpi bodo narejeni iz zlata in vsi njihovi nadzidki iz čistega zlata. Jeruzalemske ceste bodo tlakovane z granitom in z dragimi kamni iz Ofírja.
53.1 Mkb 14,4
 
Vse Simonove dni je Judova dežela uživala mir. On se je trudil za blagor svojega naroda. Všeč jim je bila njegova oblast in njegova slava vse dni.
54.2 Mkb 4,5
 
je šel h kralju, vendar ne da bi tožil someščane, marveč da bi poskrbel za skupni in zasebni blagor vsega ljudstva.
55.2 Mkb 14,9
 
Ko boš, o kralj, podrobno spoznal položaj, poskrbi za blagor naše dežele in našega preizkušenega naroda, saj kažeš do vseh ljubeznivo človekoljubnost.
56.Sir 14,1
 
Blagor človeku, ki s svojimi usti ne greši, ki zaradi grehov ni potrt.
57.Sir 14,2
 
Blagor človeku, ki mu duša ničesar ne očita in ni izgubil upanja.
58.Sir 14,20
 
Blagor človeku, ki si bo vzel k srcu modrost, ki bo pametno razmišljal,
59.Sir 25,8
 
Blagor tistemu, ki živi s pametno ženo, ki se z jezikom ne pregreši in ne služi gospodarju, ki ga ni vreden.
60.Sir 25,9
 
Blagor tistemu, ki je našel preudarnost in kdor govori pazljivim ušesom.
61.Sir 26,1
 
Blagor možu, ki ima dobro ženo. Število njegovih dni se bo podvojilo.
62.Sir 26,26
 
Ženska, ki spoštuje svojega moža, se bo vsem zdela modra, tista pa, ki ga v ošabnosti zaničuje, bo prepoznana kot brezbožna. Blagor možu dobre žene; število njegovih let se bo podvojilo.
63.Sir 28,19
 
Blagor tistemu, ki je bil obvarovan pred njim, ki ni izkusil njegovega besnenja, komur ni bilo treba vleči njegovega jarma, kdor ni bil vklenjen v njegove verige.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Rezultati: [Na začetek] [<< Nazaj] 1 Mz(2) 5 Mz(2) 1 Kr(1) 2 Krn(1) Est(1) Ps(29) Prg(6) Prd(1) Iz(4) Jer(1) Dan(1) Tob(3) 1 Mkb(1) 2 Mkb(2) Sir(12) Bar(1) Mt(13) Lk(14) Jn(2) Rim(3) Jak(1) 1 Pt(2) Raz(6) [Naprej >>]

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 64.305.940, danes: 43.824
Čas izvajanja programa: 0.03s