Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Knjige v EKU:

Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozuetova knjiga
Knjiga sodnikov
Rutina knjiga
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Ezdrova knjiga
Nehemijeva knjiga
Esterina knjiga (1. del)
Jobova knjiga
Knjiga psalmov
Knjiga pregovorov
Pridigar (Kohelet)
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekijel
Danijel (1. del)
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobijeva knjiga
Juditina knjiga
Esterina knjiga (2. del)
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh
Danijel (2. del)

Nova zaveza

Matejev evangelij
Markov evangelij
Lukov evangelij
Janezov evangelij
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Pismo Kološanom 1

Pismo Kološanom :1 2 3 4

Pismo Kološanom
Uvod
Naslov
1
Pavel, po božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timotej,
Pismo Kološanom
Pozdrav
1
Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej
Pismo Kološanom
Pozdrav
1
1 Pavel, po božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej
svetim in v Kristusu Jezusu zvestim bratom v Kolosah: Milost vam in mir od Boga, našega Očeta. svetim v Kolósah in zvestim bratom v Kristusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta. 2 svetim v Kolósah in zvestim bratom v Kristusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta.
Zahvala in prošnja
Zahvaljujemo se Bogu in Očetu Gospoda našega Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo.
Pavel se zahvaljuje Bogu za Kološane
Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Pavel se zahvaljuje Bogu za Kološáne
3 Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Kajti slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, 4 Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih,
zaradi upanja, ki vam je shranjeno v nebesih. O njem ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice evangelija, in sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi resnice evangelija, 5 in sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, ko vam je bila oznanjena resnica evangelija,
ki je med vami. Kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri vas od dne, ko ste ga slišali in ste resnično spoznali božjo milost. ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj
Dodano.
slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
6 ki je prišel do vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in resnično spoznali božjo milost.
O tem vas je poučil Epafra, naš ljubljeni sodelavec, ki je za vas zvest služabnik Kristusov O tem vas je poučil Epafrá, naš ljubljeni soslužabnik, ki nas
Različica vas.
nadomešča kot
Db. ki je za nas.
zvest Kristusov služabnik.
7 O tem vas je poučil Épafra, naš ljubljeni tovariš, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik.
in ki nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu. On nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu. 8 On nam je tudi povedal, s kakšno ljubeznijo vas napolnjuje Duh.
Zaradi tega tudi mi od dne, ko smo to slišali, ne nehamo za vas moliti in prositi, naj bi vi popolnoma spoznali njegovo voljo v vsej duhovni modrosti in razumnosti:
Kristusova oseba in delo
Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti,
Kristusova oseba in delo
9 Zato tudi mi, vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi v polnosti spoznali njegovo voljo, v vsej duhovni modrosti in razumnosti,
10 da bi živeli vredno Gospoda in mu bili popolnoma všeč, da bi dajali sad vsakršnega dobrega dela in rasli v božjem spoznanju, 10 da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem dobrem delu in rastli v spoznanju Boga, 10 da bi živeli, kakor je vredno Gospoda in njemu všeč, da bi uspevali v vsakršnem dobrem delu in rasli v spoznavanju Boga.
11 da bi se utrjevali v vsaki moči, kakor je primerno mogočnosti njegove slave, za vsakršno potrpljenje in stanovitnost, in se z veseljem 11 po moči njegovega veličastva okrepljeni z vso silo, za vso stanovitnost in potrpežljivost, in bi se z veseljem 11 Pri tem naj bi vas moč njegovega veličastva tako silno okrepila, da bi bili polni potrpežljivosti in velikodušnosti. Z veseljem
12 zahvaljevali Očetu, ki nas je usposobil za delež pri dediščini svetih v svetlobi; 12 zahvaljevali Očetu, ki vas je usposobil za delež svetih v luči. 12 se zahvaljujte Očetu, ki vas je usposobil, da ste prejeli delež svetih v svetlobi.
13 zakaj rešil nas je iz oblasti teme in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina, 13 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, 13 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina,
14 v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov. 14 v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. 14 v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov.
I. Dogmatični del
Kristus – glava
15 On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva,
15 Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva,
15 Ta je podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva,
16 kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po njem in zanj. 16 kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
16 Zakaj po njem je bilo ustvarjeno vse,
kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari,
tako prestoli kakor gospostva,
tako vladarstva kakor oblasti.
Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
17 In on je pred vsem in vse ima v njem svoj obstoj 17 On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno
Ali ima svoj obstoj.
vse
17 On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
18 in on je glava telesu, Cerkvi; on je začetek, prvorojenec vstalih od mrtvih, da med vsemi zavzame prvo mesto. 18 in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
18 in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek,
prvorojenec med vstalimi od mrtvih,
tako da je prvi sredi celotnega stvarstva.
19 Kajti Bog je sklenil, da naj v njem prebiva vsa polnost 19 Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost
Tj. polnost božanstva.
19 Bog je namreč hotel,
da se je v njem naselila vsa polnost
20 in da s krvjo njegovega križa uresniči mir in tako po njem s seboj spravi vse, kar je na zemlji in kar je v nebesih. 20 in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.
20 in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo.
Saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril,
kar je na zemlji
in kar je v nebesih.
Delež Kološanov
21 Tudi vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in po hudobnih delih sovražnega mišljenja,
21 Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni.
21 Tudi vi ste bili nekoč, ko so vam misli tičale v hudobnih delih, odtujeni in sovražni.
22 je zdaj spravil s smrtjo njegovega človeškega telesa, da bi vas predse postavil svete in brezmadežne in neoporečne; 22 Zdaj pa vas je Bog
Dodano.
spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne,
22 Zdaj pa vas je Bog s smrtjo njegovega umrljivega telesa spravil s seboj, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne,
23 če le vztrajate v veri trdni in stanovitni ter se ne daste omajati v upanju evangelija, ki ste ga slišali, ki se je oznanil po vsem stvarstvu pod nebom in ki sem mu jaz, Pavel, postal služabnik. 23 če le ostanete utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik. 23 če le ostanete trdni v veri in se ne pustite odtrgati od upanja, ki ga daje evangelij, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik.
Apostolova prizadevanja v službi poganov
24 Zdaj se veselim v trpljenju za vas in s svoje strani na svojem mesu dopolnjujem, kar nedostaja bridkostim Kristusovim, za njegovo telo, ki je Cerkev.
Pavlovo služenje Cerkvi
24 Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev.
Pavlovo slúženje Cerkvi
24 Zdaj se veselim, ko trpim za vas. S svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev.
25 Zakaj zanjo sem postal služabnik po božjem načrtu, ki mi je bil dan za vas, da izpolnim božjo besedo, 25 Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo,
Ali da oznanim polnost Božje besede.
25 Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da vam oznanim polnost božje besede,
26 skrivnost, ki je bila skrita od vekov in v vseh rodovih, zdaj pa je razodeta njegovim svetim. 26 skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim. 26 skrivnosti, ki je bila skozi vekove skrita vsem rodovom in se je zdaj razodela njegovim svetim.
27 Njim je Bog hotel oznaniti, kako bogata je med pogani veličina te skrivnosti: to je namreč Kristus v vas, upanje slave;
1,27 upanje slave. Upanje, da bomo večno živeli.
27 Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave. 27 Njim je Bog hotel oznaniti, kako bogata in veličastna je ta skrivnost med pogani, da je namreč Kristus v vas, upanje slave.
28 njega oznanjamo in vsakega človeka opominjamo in vsakega človeka poučujemo v vsej modrosti, da bi vsakega človeka napravili popolnega v Kristusu; 28 Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu. 28 Njega namreč oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.
29 za to se tudi trudim in bojujem z vso silo, ki mi jo je dal in ki v meni mogočno deluje. 29 V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni silovito deluje. 29 V ta namen se tudi trudim in bojujem z močjo, ki mi jo on daje in ki močno deluje v meni.

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 86.578.025, danes: 32.783
Čas izvajanja programa: 0.03s

Podari svojemu bližnjemu darilo z vsebino. Svetopisemsko vsebino :). Prebrskaj po letošnji praznicni ponudbi.

Adventna akcija 2021

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.