BIBLIJA.net ~ Navodila


5. Zahtevnejše iskanje besed

BIBLIJA.net podpira tudi precej kompleksne možnosti iskanja besed in stavkov. Osnovne možnosti iskanja besed so opisane na strani »2. Iskanje besed« – v navodilih, ki sledijo, predpostavljamo, da jih poznate.

A. Zvezdica (*) in vprašaj (?)

Opomba: program zahteva, da je pred zvezdico ali vprašajem na koncu besede vsaj ena črka oziroma za zvezdico ali vprašajem na začetku besede vsaj ena črka.

B. Iskanje stavka ali besedne zveze

C. Opredelitev razmerja med vpisanimi besedami (logični operatorji)

D. Velike začetnice, ločila in posebni znaki

Nazaj na '4. Vzporedni izpis' Naprej na '6. Nekaj tehničnih možnosti'

1. Iskanje mesta | 2. Iskanje besed | 3. Prilagajanje izpisa | 4. Vzporedni izpis | 5. Zahtevnejše iskanje besed | 6. Nekaj tehničnih možnosti

Iskanje po Svetem pismu | Na začetno stran navodil