Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netLetno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

198. dan branja:

1. pismo Korinčanom 6

Pravdanje pred poganskimi sodniki
6
Kako si upa kdo izmed vas, ki ima tožbo zoper drugega, iskati pravico pred krivičnimi in ne pred svetimi? Mar ne veste, da bodo svetu sodili sveti? In če boste vi sodili svetu, ste mar nevredni, da bi bili sodniki v najmanjših rečeh? Mar ne veste, da bomo sodili angelom, pa ne bi vsakdanjim rečem? V pravdah o vsakdanjih rečeh postavljate za sodnike take, ki v Cerkvi nimajo ugleda? To govorim vam v sramoto. Potemtakem med vami ni nobenega modrega, ki bi mogel razsojati med svojimi brati. In tako se pravda brat z bratom, in sicer pred neverniki! Sploh je za vas sramotno že to, da se pravdate. Zakaj krivice raje ne prenašate? Zakaj se raje ne pustite okrasti? Ne, vi sami delate krivico in kradete, in sicer takim, ki so vaši bratje. Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci 10 ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva. 11 In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga.
Slavite Boga v svojem telesu
12 »Vse mi je dovoljeno,« vendar ni vse koristno! »Vse mi je dovoljeno,« toda jaz se ne bom dal ničemur podvreči! 13 Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje odpravil. Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo. 14 Bog je obudil Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas. 15 Ali ne veste, da so vaša telesa deli Kristusovega telesa? Mar bom vzel dele Kristusovega telesa in iz njih napravil dele vlačuginega telesa? Nikakor! 16 Mar ne veste, da tisti, ki se druži z vlačugo, postane z njo eno telo? Saj je rečeno: Dva bosta eno meso. 17 Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. 18 Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu. 19 Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, 20 saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.

1. knjiga kraljev 18

Božja sodba na Karmelu
18
Veliko dni zatem, v tretjem letu, se je Eliju zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Pojdi, pokaži se Ahábu; poslal bom namreč dež na zemljo.« Elija je šel, da se pokaže Ahábu. Tedaj je bila v Samariji huda lakota. Aháb je zato poklical dvornega oskrbnika Obadjája; Obadjá pa je zelo častil GOSPODA: ko je Jezabela iztrebljala GOSPODOVE preroke, je vzel sto prerokov, jih skril po petdeset v votlino in jih hranil s kruhom in z vodo. Aháb je torej rekel Obadjáju: »Pojdi po deželi k vsem studencem in potokom! Morda le najdemo kaj trave, da preživimo konje in mezge in ne bo treba živali pobiti.« Razdelila sta si deželo, da jo prehodita. Aháb je sam krenil po eni poti, Obadjá pa je sam krenil po drugi.
Ko je bil Obadjá na poti, glej, mu je prišel naproti Elija. Brž ko ga je spoznal, je padel na obraz in rekel: »Si ti, moj gospod Elija?« Rekel mu je: »Sem. Pojdi, reci svojemu gospodarju: ›Glej, Elija je tu!‹« On pa je rekel: »Kaj sem zagrešil, da daješ svojega služabnika Ahábu v roke, da me usmrti? 10 Kakor živi GOSPOD, tvoj Bog: ni ne naroda ne kraljestva, kamor bi moj gospodar ne bil poslal, da te poiščejo. In če so rekli: ›Ni ga!‹, je od tistega kraljestva ali naroda zahteval zaprisego, da te niso našli. 11 In zdaj praviš: ›Pojdi, reci svojemu gospodarju: Glej, Elija je tu!‹ 12 Kakor hitro bom odšel od tebe, te bo GOSPODOV duh odnesel ne vem kam. In če te grem Ahábu naznanit, pa te ne najde, me bo ubil. In vendar tvoj služabnik časti GOSPODA od mladih nog. 13 Ali mojemu gospodu ni bilo sporočeno, kaj sem storil, ko je Jezabela pobijala GOSPODOVE preroke? Da sem skril sto izmed GOSPODOVIH prerokov, po petdeset in petdeset v votlino in jih hranil s kruhom in z vodo? 14 In zdaj mi praviš: ›Pojdi, reci svojemu gospodarju: Glej, Elija je tu!‹ Saj me bo ubil!« 15 Elija pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD nad vojskami, pred katerim stojim: še danes se mu pokažem!« 16 Obadjá je odšel Ahábu naproti in mu je sporočil. In Aháb je šel Eliju naproti.
17 Ko je Aháb zagledal Elija, je rekel: »Si to ti, ki spravljaš Izraela v nesrečo?« 18 On pa je rekel: »Nisem jaz spravil Izraela v nesrečo, temveč ti in hiša tvojega očeta, ker ste zapustili GOSPODOVE zapovedi in si šel za Báali. 19 Zdaj pa pošlji ukaz, naj se zbere pri meni na gori Karmelu ves Izrael, tudi štiristo petdeset Báalovih prerokov in štiristo Ašerinih prerokov, ki jedo za Jezabelino mizo!«
20 Aháb je poslal sle k vsem Izraelovim sinovom in zbral preroke na gori Karmelu. 21 Elija je stopil pred vse ljudstvo in rekel: »Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Bog GOSPOD, hodite za njim; če pa je Báal, hodite za njim!« A ljudstvo mu ni nič odgovorilo. 22 Elija je tedaj rekel ljudstvu: »Samo jaz sem ostal izmed GOSPODOVIH prerokov, Báalovih prerokov pa je štiristo petdeset. 23 Naj nam dajo dva junca. Ti naj si izberejo enega, ga razsekajo in položijo na drva, ognja pa naj ne podtikajo. Potem bom jaz pripravil drugega junca in ga položil na drva, ognja pa ne bom podtaknil. 24 Kličite ime svojega boga, jaz pa bom klical GOSPODOVO ime: tisti bog, ki bo odgovoril z ognjem, je res Bog.« Vse ljudstvo je odgovorilo in reklo: »To je dobra beseda!« 25 Elija je torej rekel Báalovim prerokom: »Izberite si junca in ga pripravite prvi, ker vas je veliko! Kličite ime svojega boga, ognja pa ne podtikajte!« 26 Vzeli so junca, ki jim ga je dodelil, ga pripravili, klicali Báalovo ime od jutra do poldneva in prosili: »Báal, usliši nas!« Pa ni bilo ne glasu ne odgovora. In poplesovali so okrog oltarja, ki so ga naredili. 27 Opoldne se je Elija norčeval iz njih in rekel: »Vpijte na ves glas, saj je vendar bog! Se je že kam zamislil ali se odstranil ali pa ima kakšno pot; morda spi, pa se bo prebudil.« 28 Vpili so torej na ves glas in se, kakor je pri njih navada, zbadali z noži in s sulicami, da je po njih tekla kri. 29 Ko je minil poldan, so v blodnjah prerokovali do časa, ko se opravlja jedilna daritev. Vendar ni bilo ne glasu ne odgovora ne uslišanja.
30 Tedaj je Elija rekel vsemu ljudstvu: »Pridite k meni!« Ko je vse ljudstvo prišlo k njemu, je popravil GOSPODOV oltar, ki je bil razdrt. 31 Elija je vzel dvanajst kamnov po številu rodov sinov Jakoba, ki se mu je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Izrael bo tvoje ime!« 32 S kamni je zgradil oltar za GOSPODOVO ime, okoli oltarja pa je naredil jarek, ki bi držal kaka dva mernika žita. 33 Naložil je drva, razsekal junca in ga položil na drva. 34 Nato je rekel: »Napolnite štiri vrče z vodo in jo zlijte na žgalno daritev in na drva!« Potem je velel: »Storite to še enkrat!« Ko so to napravili še enkrat, je ukazal: »Storite še tretjič!« In storili so še tretjič, 35 tako da je voda tekla okrog oltarja. Tudi jarek je bil poln vode.
36 Ob uri, ko se opravlja jedilna daritev, je pristopil prerok Elija in rekel: »GOSPOD, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, naj se danes spozna, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik in da sem vse to storil po tvoji besedi! 37 Usliši me, GOSPOD, usliši, da bo to ljudstvo spoznalo, da si ti, GOSPOD, Bog in da ti spreobračaš njihova srca!« 38 Tedaj je padel GOSPODOV ogenj z neba in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst ter popil vodo v jarku. 39 Vse ljudstvo, ki je to videlo, je padlo na obraz in reklo: »GOSPOD je Bog, GOSPOD je Bog!« 40 Elija pa jim je rekel: »Primite Báalove preroke, nobeden izmed njih naj ne uide!« Prijeli so jih in Elija jih je dal odpeljati k potoku Kišónu in jih tam pobiti.
41 Elija je nato rekel Ahábu: »Pojdi gor, jej in pij, kajti že se sliši šumenje dežja!« 42 In Aháb je šel jest in pit. Elija pa se je povzpel proti vrhu Karmela, pokleknil na tla in del obraz med kolena. 43 Potem je rekel služabniku: »Pojdi gor in poglej proti morju!« Šel je, pogledal in rekel: »Nič ni.« Rekel je: »Vrni se, sedemkrat!« 44 Ko je bilo sedmič, je rekel: »Glej, oblaček, majhen kakor moška dlan, vstaja iz morja.« Oni je rekel: »Pojdi gor, sporoči Ahábu: ›Zaprezi in se odpelji, da te ne zaustavi dež!‹« 45 Kakor bi trenil, se je nebo stemnilo zaradi oblakov in vetra in ulila se je ploha. Aháb je sédel na voz in krenil v Jezreél. 46 Nad Elijem pa je bila GOSPODOVA roka; opasal si je ledja in tekel pred Ahábom vse do Jezreéla.

Amos 2

Moáb
2
Tako govori GOSPOD:
Zaradi treh pregreh Moába,
zaradi štirih tega ne bom odvrnil:
Ker je sežgal do pepela
kosti edómskega kralja.
Poslal bom ogenj v Moáb
in požrl bo dvorce v Kerijótu.
Moáb bo umrl med bučanjem,
ob vpitju in ob glasu roga.
Iztrebil bom sodnika iz njegove srede
in vse njegove prvake bom pobil skupaj z njim,
govori GOSPOD.
Juda
Tako govori GOSPOD:
Zaradi treh pregreh Juda,
zaradi štirih tega ne bom odvrnil:
Ker so zavrgli GOSPODOVO postavo,
niso pazili na njegove zapovedi
in so jih zapeljali njihovi maliki,
za katerimi so hodili njihovi očetje.
Poslal bom ogenj v Juda
in požrl bo dvorce v Jeruzalemu.
Izrael
Tako govori GOSPOD:
Zaradi treh pregreh Izraela,
zaradi štirih tega ne bom odvrnil:
Ker za srebro prodajajo pravičnega
in za par sandal reveža,
oni, ki dušijo v prahu zemlje glave siromakov
in ubožce suvajo s pota,
mož in njegov oče gresta k istemu dekletu,
da se skruni moje sveto ime;
na zastavljenih oblačilih ležijo
pri slehernem oltarju
in vino tistih, ki so jim naložili globo,
pijejo v hiši svojega Boga.

In vendar sem pred njimi jaz iztrebil Amoréjca,
ki je bil visok, kakor so visoke cedre,
in močan kakor hrast;
uničil sem zgoraj njegov sad
in spodaj njegove korenine.
10 Jaz sem vas izpeljal iz egiptovske dežele,
vas vodil po puščavi štirideset let,
da bi vam dal v last deželo Amoréjca.
11 Obujal sem preroke med vašimi sinovi,
nazirce med vašimi mladeniči.
Mar ni tako, sinovi Izraelovi,
govori GOSPOD.

12 Vi pa ste nazirce napajali z vinom
in prerokom ste ukazovali in pravili:
»Nikar ne prerokujte!«

13 Glejte, pritisnil vas bom k tlom,
kakor pritisne voz,
ki je s snopjem naložen.
14 Pred hitrim se izgubi zatočišče,
kdor je močan, ne bo zbral svojih moči,
junak si ne bo rešil življenja.
15 Kdor bo prijel za lok, ne bo trdno stal,
kdor je lahkih nog, ne bo ušel,
in kdor bo jezdil konja, si ne bo rešil življenja.
16 Najbolj pogumni med junaki
bo moral tisti dan bežati nag,
govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije