Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netNaključna svetopisemska molitev

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

Naključna svetopisemska molitev

Psalmi 48

PSALM 48 (47)
Vzvišenost svetega mesta
48
Pesem. Psalm Korahovih sinov.
Velik je GOSPOD in zelo hvaljen
v mestu našega Boga, na njegovi sveti gori;
lepa v višini, veselje vse zemlje,
je gora Sion na skrajnem severu,
dvor velikega kralja.
Bog se je v njenih palačah
razodel kot trdnjava.

Zakaj glej, kralji so se zbrali,
skupaj so šli v sprevodu.
Oni so videli, tako so ostrmeli,
bili so zmedeni, razbežali so se.
Tam jih je obšel trepet,
bolečina kakor porodnico.
Z vzhodnim vetrom razbiješ
ladje iz Taršíša.

Kakor smo slišali, tako smo videli
v mestu GOSPODA nad vojskami,
v mestu našega Boga:
Bog ga utrjuje na veke.
Sela.
10 Razmišljamo o tvoji dobroti, o Bog,
sredi tvojega templja.
11 Kakor tvoje ime, o Bog,
tako tvoja hvalnica sega do konca zemlje;
tvoja desnica je polna pravičnosti.
12 Veseli se, Sionska gora,
radujejo naj se hčere judovske
zaradi tvojih sodb.

13 Obkrožite Sion in ga obhodite,
preštejte njegove stolpe.
14 Vzemite si k srcu njegovo obzidje,
prehodite njegove palače,
da boste pripovedovali
poznejšemu rodu:
15 Zares, to je Bog,
naš Bog na vekov veke;
on nas bo vodil
prek smrti.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije