Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netBranje Psalmov (v enem mesecu)

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

19. dan branja:

Psalmi 95-97

PSALM 95 (94)
Klic k zahvali in pokorščini
95
Pojdite, vriskajmo GOSPODU,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopimo predenj s hvalo,
vzklikajmo mu s slavospevi.
Zakaj GOSPOD je velik Bog,
velik kralj nad vsemi bogovi.
V njegovi roki so brezna zemlje,
vrhovi gora so njegovi.
Njegovo je morje, on ga je naredil,
pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale.

Pridite, padimo na kolena in se priklonimo,
pokleknimo pred GOSPODOM, ki nas je naredil.
Zakaj on je naš Bog, mi ljudstvo njegove paše,
čreda njegove roke.

Ko bi danes poslušali njegov glas!
Ne zakrknite svojih src kakor v Meríbi,
kakor na dan Mase v puščavi,
kjer so me vaši očetje skušali,
me preizkušali, čeprav so videli moje delovanje.
10 Štirideset let se mi je ta rod studil,
pa sem rekel: »Ti so ljudstvo, ki se moti v srcu,
ti ne poznajo mojih poti.«
11 Tako sem prisegel v svoji jezi:
»Ne bodo stopili v moj počitek.«
PSALM 96 (95)
Kralj in sodnik vsega sveta
(1 Krn 16,23–33)
96
Pojte GOSPODU novo pesem,
pojte GOSPODU, vsa zemlja!
Pojte GOSPODU, njegovo ime slavite,
oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!

Zakaj GOSPOD je velik in zelo hvaljen,
strašen je nad vsemi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so ničevnosti,
GOSPOD pa je naredil nebesa.
Veličastvo in sijaj sta pred njim,
moč in čast sta v njegovem svetišču.

Priznajte GOSPODU, družine ljudstev,
priznajte GOSPODU slavo in moč!
Priznajte GOSPODU slavo njegovega imena,
prinesite jedilno daritev in pridite v njegove dvore!
Padite na kolena pred GOSPODOM v svetem okrasju,
trepetaj pred njim, vsa zemlja!

10 Govorite med narodi: »GOSPOD kraljuje,
zares, trden je svet, ne bo omahnil;
ljudstva bo sodil z iskrenostjo.«
11 Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
12 Naj vriska od veselja polje in vse, kar je na njem,
tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu
13 pred GOSPODOM, ker prihaja,
ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva po svoji zvestobi.
PSALM 97 (96)
Bog je vzvišen nad vso zemljo
97
GOSPOD kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Oblak in mrak ga obdajata,
pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Ogenj gre pred njegovim obličjem,
naokrog požira njegove nasprotnike.
Njegovi bliski razsvetljujejo zemeljski krog,
zemlja to vidi in trepeče.
Gore se topijo pred GOSPODOM kakor vosek,
pred gospodarjem vse zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.

Vsi častilci podob so osramočeni,
vsi, ki se hvalijo z ničevnostmi,
pred njim padajo na kolena vsi bogovi.
Sion to sliši in se veseli,
radujejo se hčere judovske
zaradi tvojih sodb, o GOSPOD;
zakaj ti, GOSPOD, si Najvišji nad vso zemljo,
zelo si vzvišen nad vsemi bogovi.

10 Vi, ki ljubite GOSPODA, sovražite hudo!
Tisti, ki varuje življenje svojih zvestih,
jih bo rešil iz rok krivičnih.
11 Luč je vsajena za pravičnega,
za iskrene v srcu veselje.
12 Veselite se, pravični, v GOSPODU,
zahvaljujte se spominu njegove svetosti!

Psalmi 98-101

PSALM 98 (97)
Odrešenje prihaja
98
Pojte GOSPODU novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegov sveti laket.
GOSPOD je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
za Izraelovo hišo.
Vsi konci zemlje so videli
odrešenje našega Boga.

Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,
vedri bodite, vriskajte in prepevajte!
Igrajte GOSPODU na citre,
na citre z glasom pesmi,
s trobentami in z glasom roga
vzklikajte pred kraljem, GOSPODOM!
Naj buči morje in kar ga napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci,
reke naj ploskajo z rokami,
hkrati naj vriskajo gore
pred GOSPODOM, ker prihaja
sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva z iskrenostjo.
PSALM 99 (98)
99 GOSPOD je sveti Bog
GOSPOD kraljuje, ljudstva trepetajo,
sedi na kerubih, zemlja se maje.
GOSPOD je velik na Sionu,
vzvišen je nad vsemi ljudstvi.
Naj slavijo tvoje ime, veliko in strašno.
Svet je on.

Kraljeva moč je, da ljubi pravico.
Ti si utrdil iskrenost,
pravico in pravičnost v Jakobu
si ti naredil.
Povzdigujte GOSPODA, našega Boga,
padite na kolena k podnožju njegovih nog.
Svet je on.

Mojzes in Aron med svojimi duhovniki,
Samuel med tistimi, ki kličejo njegovo ime,
kličejo h GOSPODU, in on jih usliši.
V oblačnem stebru jim govori,
varovali so njegova pričevanja
in zakon, ki jim ga je dal.
GOSPOD, naš Bog, ti si jih uslišal,
bil si jim Bog, ki odpušča,
toda maščevalec nad njihovimi zlimi dejanji.
Povzdigujte GOSPODA, našega Boga,
padite na kolena k njegovi sveti gori.
Zakaj svet je GOSPOD, naš Bog.
PSALM 100 (99)
Poziv k hvalnici
100
Psalm v zahvalo.
Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,
služite GOSPODU z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem!
Spoznajte, da je GOSPOD Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Pridite k njegovim vratom z zahvalo,
v njegove dvore s hvalnico!
Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime!
Zakaj GOSPOD je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba.
PSALM 101 (100)
Kraljeva zaobljuba
101
Davidov psalm.
Dobroto in pravico bom opeval,
tebi, GOSPOD, hočem igrati.
Razumen bom na pošteni poti:
kdaj prideš k meni?
Hodim v popolnosti svojega srca,
v notranjosti svoje hiše.
Ne bom postavljal pred svoje oči
pogubnih reči.
Delo odpadnikov sovražim,
ne bo se me držalo.
Izprijeno srce se mora umakniti od mene,
slabega nočem poznati.
Tistega, ki na skrivnem obrekuje svojega bližnjega,
njega bom utišal.
Tistega, ki je visokih oči in pohlepnega srca,
njega ne morem prenašati.
Moje oči bodo na zvestih v deželi,
da bodo bivali z mano.
Kdor hodi po pošteni poti,
on mi bo služil.
Ne bo prebival v notranjosti moje hiše,
kdor dela varljive reči.
Kdor govori laži,
ne obstane pred mojimi očmi.
Vsako jutro bom utišal
vse krivičnike v deželi,
da iztrebim iz GOSPODOVEGA mesta
vse hudodelce.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije