Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netBranje Psalmov (v enem mesecu)

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

25. dan branja:

Psalmi 119,33-72


He
33 Uči me, GOSPOD, pot tvojih zakonov,
čuval jo bom do konca.
34 Daj mi razumnost, da bom čuval tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem.
35 Vodi me po stezi svojih zapovedi,
kajti v njej je moje veselje.
36 Nagni moje srce k svojim pričevanjem
in ne k iskanju dobička.
37 Daj, da moje oči ne bodo videle slepila,
na svoji poti me poživi.
38 Izpolni svojemu služabniku svoj izrek,
dan tistim, ki se te bojijo.
39 Daj, da gre mimo mene sramotenje, katerega me je groza,
kajti tvoje sodbe so dobre.
40 Glej, hrepenim po tvojih ukazih,
v svoji pravičnosti me poživi.

Vav
41 GOSPOD, naj pridejo k meni tvoje dobrote,
tvoje odrešenje po tvojem izreku.
42 Potem bom odgovoril besedo svojemu sramotilcu,
ker zaupam v tvojo besedo.
43 Nikoli ne iztrgaj iz mojih ust besede resnice,
ker pričakujem tvojo sodbo.
44 Vedno se bom držal tvoje postave,
na veke in vekomaj.
45 Hodil bom po planem,
ker iščem tvoje ukaze.
46 Pred kralji bom govoril o tvojih pričevanjih,
ne bom osramočen,
47 naslajal se bom ob tvojih zapovedih,
ki jih ljubim.
48 Vzdigoval bom svoje roke k tvojim zapovedim,
ki jih ljubim, in premišljal bom o tvojih zakonih.

Zajin
49 Spomni se za svojega služabnika besede,
na katero si postavil moje pričakovanje.
50 To je moja tolažba v moji bedi,
da me tvoj izrek poživlja.
51 Prevzetneži me silno zasramujejo,
toda od tvoje postave ne skrenem.
52 Spominjam se tvojih sodb iz davnine,
GOSPOD, pa se potolažim.
53 Razburjenje me grabi pred krivičniki,
ki zapuščajo tvojo postavo.
54 Pesmi so mi postali tvoji zakoni
v hiši mojega popotovanja.
55 GOSPOD, ponoči se spominjam tvojega imena,
držal se bom tvoje postave.
56 To je nastalo zame,
ker sem čuval tvoje ukaze.

Het
57 Pravim: »GOSPOD, moj delež je,
da izpolnjujem tvoje besede.«
58 Z vsem srcem si prizadevam, da bi bil blag tvoj obraz,
izkaži mi milost po svojem izreku.
59 Pomislil sem na svoja pota,
svoje noge hočem obrniti k tvojim pričevanjem.
60 Hitim in se ne obotavljam,
ko se je treba držati tvojih zapovedi.
61 Vrvi krivičnikov so me zvezale,
nisem pozabil tvoje postave.
62 Opolnoči vstajam, da se ti zahvaljujem
za sodbe tvoje pravičnosti.
63 Družabnik sem vsem, ki se te bojijo,
ki izpolnjujejo tvoje ukaze.
64 GOSPOD, zemlja je polna tvoje dobrote,
úči me svojih zakonov.

Tet
65 Dobro si storil s svojim služabnikom,
po svoji besedi, o GOSPOD.
66 Úči me dobrohotnosti, razsodnosti in vednosti,
ker zaupam v tvoje zapovedi.
67 Ko še nisem bil nesrečen, sem blodil,
zdaj pa se držim tvojega izreka.
68 Dober si in delaš dobro,
uči me svojih zakonov.
69 Prevzetneži so me z lažjo umazali,
jaz pa z vsem srcem čuvam tvoje ukaze.
70 Njihovo srce je brez čuta kakor mast,
jaz se naslajam ob tvoji postavi.
71 Dobro je zame, da so me zadele nadloge,
da se učim tvojih zakonov.
72 Postava tvojih ust je zame boljša
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.

Psalmi 119,73-104


Jod
73 Tvoje roke so me naredile in utrdile,
daj mi razumnosti, da se bom učil tvojih zapovedi.
74 Tisti, ki se te bojijo, me vidijo in se veselijo,
kajti pričakujem tvoje besede.
75 Vem, GOSPOD, da so tvoje sodbe pravične,
da si me v zvestobi ponižal.
76 Naj bo vendar tvoja dobrota tista, ki me tolaži,
po tvojem izreku svojemu služabniku.
77 Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom živel,
kajti tvoja postava je moja naslada.
78 Osramočeni naj bodo prevzetneži, ker me z lažjo varajo,
jaz pa bom premišljal o tvojih ukazih.
79 K meni naj se obrnejo tisti, ki se te bojijo,
tisti, ki poznajo tvoja pričevanja.
80 Moje srce naj bo popolno v tvojih zakonih,
da ne doživim sramote.

Kaf
81 Moja duša hrepeni po tvojem odrešenju,
pričakujem tvojo besedo.
82 Moje oči hrepenijo po tvojem izreku,
pravim: »Kdaj me boš potolažil?«
83 Zakaj postal sem kakor meh v dimu,
tvojih zakonov nisem pozabil.
84 Koliko je dni tvojega služabnika?
Kdaj boš izvršil sodbo nad mojimi preganjalci?
85 Prevzetneži so mi izkopali jame,
tisti, ki ne ravnajo po tvoji postavi.
86 Vse tvoje zapovedi so zvestoba;
z lažjo me preganjajo, pomagaj mi.
87 Skoraj bi me bili pokončali na zemlji,
toda jaz nisem zapustil tvojih ukazov.
88 Po svoji dobroti me oživi,
pa se bom držal pričevanja tvojih ust.

Lamed
89 GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda,
trdno stoji v nebesih.
90 Za vse rodove traja tvoja zvestoba,
utrdil si zemljo, ona je stala.
91 Po tvojih sodbah danes stojijo reči,
kajti vse so tvoji služabniki.
92 Ko bi ne bila tvoja postava moja naslada,
tedaj bi bil v svoji bedi že propadel.
93 Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov,
kajti z njimi si me poživil.
94 Tvoj sem, reši me,
kajti iskal sem tvoje ukaze.
95 Krivičniki so prežali name, da bi me pogubili,
tvoja pričevanja hočem razumeti.
96 K vsaki popolnosti sem videl mejo,
tvoja zapoved je zelo široka.

Mem
97 Kako ljubim tvojo postavo,
ves dan je ona moje premišljevanje.
98 Tvoja zapoved me dela modrejšega od mojih sovražnikov,
kajti ona je vedno moja.
99 Postal sem modrejši kakor vsi moji učitelji,
kajti tvoja pričevanja so moje premišljevanje.
100 Več razumem kakor starci,
ker čuvam tvoje ukaze.
101 Od vsake slabe poti odvračam svoje noge,
da bi izpolnjeval tvojo besedo.
102 Nisem se umaknil od tvojih sodb,
ker si me ti učil.
103 Kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki,
bolj kakor med mojim ustom.
104 Iz tvojih ukazov zajemam razumnost,
zato sovražim vsako lažno pot.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije