Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Branje Psalmov (v enem mesecu)

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

23. dan branja: Ps 110-113; Ps 114-115

Psalmi 110-113

PSALM 110 (109)
Ustoličenje kralja duhovnika
110 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPODOV govor mojemu Gospodu:
»Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog.«

Žezlo tvoje moči
pošilja GOSPOD s Siona,
vladaj sredi svojih sovražnikov.
Tvoje ljudstvo bo voljno
na dan tvoje moči
v svetem sijaju.
Iz naročja jutranje zarje
pride zate rosa tvojega otroštva.
GOSPOD je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik na veke
po Melkízedekovem redu.«

Moj Gospod je na tvoji desnici;
na dan svoje jeze pobije kralje.
Sodi med narodi, vse polno je trupel;
razbija glave širom po zemlji.
Na poti pije iz potoka,
zato lahko vzdigne glavo.
PSALM 111 (110)
Bog je dobrotnik svojega ljudstva
111 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Alef
Zahvaljujem se GOSPODU z vsem srcem
Bet
v krogu pravičnih, v skupnosti.
Gimel
Velika so GOSPODOVA dela,
Dalet
preiskujejo jih vsi, ki imajo veselje z njimi.
He
Veličastvo in sijaj je njegovo delovanje,
Vav
njegova pravičnost ostaja na veke.
Zajin
Naredil je spomin za svoja čudovita dela,
Het
milostljiv in usmiljen je GOSPOD.
Tet
Hrano je dal tistim, ki se ga bojijo,
Jod
na veke se spominja svoje zaveze.

Kaf
Moč svojih del je razodel svojemu ljudstvu,
Lamed
da bi mu dal dediščino narodov.
Mem
Dela njegovih rok so zvestoba in pravica,
Nun
vsi njegovi ukazi so zanesljivi,
Sameh
postavljeni za vedno, na veke,
Ajin
izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti.
Pe
Odrešitev je poslal svojemu ljudstvu,
Cade
na veke je zapovedal svojo zavezo;
Kof
sveto in častitljivo je njegovo ime.
Reš
10 Začetek modrosti je strah Božji,
Šin
razumevanje, dobro za vse, ki se ravnajo po njem.
Tav
Njegova hvalnica ostaja na veke.
PSALM 112 (111)
Blagoslov pravičnih
112 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Alef
Blagor možu, ki se boji GOSPODA,
Bet
z njegovimi zapovedmi ima veliko veselje.
Gimel
Mogočen bo v deželi njegov zarod,
Dalet
rod iskrenih bo blagoslovljen.
He
Premoženje in bogastvo sta v njegovi hiši,
Vav
njegova pravičnost ostaja na veke.
Zajin
Iskrenim zasije luč v temi:
Het
milostljiv, usmiljen in pravičen.

Tet
Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja,
Jod
ki svoje reči ureja pravično.
Kaf
Zakaj na veke ne bo omahnil,
Lamed
za večen spomin bo pravični.
Mem
Ne boji se zlobne govorice,
Nun
njegovo srce je trdno, gotovo v GOSPODU.
Sameh
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
Ajin
dokler gleda na svoje nasprotnike.
Pe
Razsul je, dal je ubogim;
Cade
njegova pravičnost ostane na veke,
Kof
njegov rog se vzdiguje v slavi.
Reš
10 Krivičnik to vidi in se huduje,
Šin
škriplje z zobmi in gine,
Tav
hrepenenje krivičnikov se izgubi.
PSALM 113 (112)
Bog poviša ponižane
113 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Hvalite, GOSPODOVI služabniki,
hvalite ime GOSPODOVO.
Ime GOSPODOVO naj bo slavljeno
od zdaj in na veke;
od sončnega vzhoda do njegovega zahoda
naj bo hvaljeno ime GOSPODOVO.
GOSPOD je vzvišen nad vsemi narodi,
nad nebesa sega njegova slava.
Kdo je kakor GOSPOD, naš Bog,
ki ima prestol na višavi;
kakor tisti, ki gleda v nižave,
v nebesih in na zemlji?
Iz prahu vzdiguje slabotnega,
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni ženi daje bivati v hiši
kot veseli materi otrok.
Aleluja!

Psalmi 114-115

PSALM 114 (113 A)
Ko je Izrael šel iz Egipta
114 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je šel Izrael iz Egipta,
Jakobova hiša stran od tujega ljudstva,
je Juda postal njegovo svetišče,
Izrael njegovo gospostvo.

Morje je to videlo in zbežalo,
Jordan se je obrnil nazaj.
Gore so poskakovale kakor ovni,
hribi kakor jagnjeta.

Kaj ti je, morje, da bežiš,
Jordan, da se obračaš nazaj,
gore, da poskakujete kakor ovni,
hribi kakor jagnjeta?

Trepetaj, zemlja, pred Gospodom,
pred obličjem Jakobovega Boga,
ki skalo spreminja v ribnik,
kremen v studenec vode.
PSALM 115 (113 B)
Bog in bogovi
115 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ne nam, GOSPOD, ne nam,
temveč svojemu imenu daj slavo
zaradi svoje dobrote, zaradi svoje zvestobe.
Zakaj bi narodi govorili:
»Kje je vendar njihov Bog?«

Naš Bog je v nebesih,
vse, kar mu ugaja, je storil.
Njihovi maliki so srebro in zlato,
delo človeških rok.
Usta imajo, pa ne govorijo,
oči imajo, pa ne vidijo,
ušesa imajo, pa ne slišijo,
nos imajo, pa ne duhajo,
svoje roke, pa ne tipajo,
svoje noge, pa ne hodijo,
glasu ne dajo iz svojega grla.
Kakor oni so tisti, ki so jih naredili,
vsak, ki zaupa vanje.

Izrael, zaupaj v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.
10 Hiša Aronova, zaupaj v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.
11 Tisti, ki se bojite GOSPODA, zaupajte v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.

12 GOSPOD se nas je spomnil, on bo blagoslovil,
blagoslovil bo Izraelovo hišo,
blagoslovil bo Aronovo hišo;
13 blagoslovil bo tiste, ki se bojijo GOSPODA,
majhne skupaj z velikimi.
14 Naj GOSPOD k temu dodaja za vas,
za vas in za vaše otroke.
15 Vi ste blagoslovljeni GOSPODU,
ki je naredil nebo in zemljo.

16 Nebesa so GOSPODOVA nebesa,
zemljo pa je dal človeškim sinovom.
17 Niso mrtvi tisti, ki hvalijo GOSPODA,
nobeden od teh, ki gredo dol v tišino.
18 Mi pa hočemo slaviti GOSPODA,
od zdaj in na veke.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina