Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netNaključni psalm

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

Naključni psalm

Psalmi 33

PSALM 33 (32)
Hvalnica mogočnemu in dobremu Bogu
33
Vriskajte, pravični, v GOSPODU,
iskrenim pristaja hvala;
zahvaljujte se GOSPODU s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte;
pojte mu novo pesem,
dobro igrajte ob vzklikanju.

Zakaj GOSPODOVA beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna GOSPODOVE dobrote.

Z GOSPODOVO besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Kakor jez zbira morske vode,
v zbirališča daje oceane.
Vsa zemlja naj se boji GOSPODA,
vsi prebivalci sveta naj pred njim trepetajo.
Zakaj dejal je in je nastalo,
ukazal je in je stalo.

10 GOSPOD podira namere narodov,
zametuje načrte ljudstev.
11 GOSPODOV nasvet pa ostane na veke,
misli njegovega srca za vse rodove.
12 Blagor narodu, ki je GOSPOD njegov Bog,
ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino.

13 Z nebes gleda GOSPOD,
vidi vse človeške sinove.
14 S kraja, kjer ima prestol, opazuje
vse prebivalce zemlje;
15 on, ki oblikuje srce vsem skupaj,
ki pazi na vsa njihova dela.

16 Noben kralj ne zmaga z veliko vojsko,
junak se ne reši z veliko silo.
17 Konj je lažno upanje za zmago,
s svojo veliko močjo ne more reševati.

18 Glej, GOSPODOVO oko je na tistih, ki se ga bojijo,
na tistih, ki pričakujejo njegovo dobroto,
19 da reši smrti njihovo dušo
in jih oživlja v lakoti.

20 Naša duša pričakuje GOSPODA,
on je naša pomoč in naš ščit.
21 Zares, v njem se veseli naše srce,
kajti v njegovo sveto ime zaupamo.
22 Tvoja dobrota, GOSPOD, naj bo nad nami,
kakor smo upali vate.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije