Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netBranje Psalmov (v dveh mesecih)

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

32. dan branja: Ps 82-83; Ps 84-85

Psalmi 82-83

PSALM 82 (81)
Obsodba krivičnih sodnikov
82
Asáfov psalm.
Bog vstane v Božjem zboru,
sredi bogov sodi:
»Doklej boste sodili napačno,
dajali prednost krivičnim?
Sela.
Sodite za slabotnega in siroto,
odločajte prav za nesrečnega in revnega.
Osvobajajte slabotnega in ubogega,
rešujte ga iz rok krivičnih.«

Ne spoznajo, ne razumejo,
v temi tavajo,
majejo se vsi temelji zemlje.

Jaz sem rekel: »Bogovi ste,
sinovi Najvišjega vi vsi;
toda kakor človek morate umreti,
kakor kateri izmed knezov morate pasti.«

Vzdigni se, o Bog, sodi zemljo,
zakaj ti imaš v lasti vse narode.
PSALM 83 (82)
Zoper Izraelove sovražnike
83
Pesem. Asáfov psalm.
O Bog, ne bodi tiho,
ne molči in ne miruj, o Bog!
Zakaj glej, tvoji nasprotniki hrumijo,
tvoji sovražniki vzdigujejo glave.
Zoper tvoje ljudstvo kujejo naklep,
posvetujejo se zoper tvoje varovance.
Pravijo: »Pojdite, iztrebimo jih iz naroda,
da se Izraelovo ime ne bo več spominjalo!«
Zares, enodušno se skupaj posvetujejo,
zoper tebe sklepajo zavezo:
šotori Edóma in Izmaelci,
Moáb in Hagárovci,
Gebál, Amón in Amálek,
Filisteja s prebivalci Tira,
tudi Asúr se jim je pridružil,
bili so laket Lotovim sinovom.
Sela.
10 Stori jim kakor Midjánu,
kakor Siseráju, kakor Jabínu ob potoku Kišónu.
11 Bili so pokončani pri En Doru,
postali so gnoj za zemljo.
12 Stori jim, njihovim knezom, kakor Orébu in Zeébu,
kakor Zebahu in Calmunáju, vsem njihovim voditeljem,
13 ki so rekli: »Osvojiti si hočemo
pašnike Božje.«

14 Moj Bog, naredi jih kakor vrtinec,
kakor slamo pred vetrom.
15 Kakor ogenj, ki vžiga gozd,
kakor plamen, ki ožarja gore,
16 tako jih preganjaj s svojim viharjem,
s svojo nevihto jih zmedi.
17 Napolni njihove obraze s sramoto,
da bodo iskali tvoje ime, o GOSPOD!
18 Naj bodo osramočeni in zmedeni do vekov,
naj se sramujejo in naj izginejo.
19 In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD,
edini Najvišji nad vso zemljo.

Psalmi 84-85

PSALM 84 (83)
Veselje nad svetiščem
84
Zborovodju, po »Gitít«. Psalm Korahovih sinov.
Kako ljuba so tvoja prebivališča,
GOSPOD nad vojskami!
Moja duša hrepeni, celo medli
po GOSPODOVIH dvorih,
moje srce in moje meso vriskata
k živemu Bogu.

Celo ptica najde hišo,
lastovka gnezdo zase,
kamor položi svoje mladiče,
pri tvojih oltarjih, GOSPOD nad vojskami,
moj Kralj in moj Bog.
Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši:
še te bodo smeli hvaliti.
Sela.
Blagor človeku, čigar moč je v tebi,
v njegovem srcu so ceste.
Ko hodijo po dolini joka,
jo spreminjajo v kraj s studencem,
tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi.
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti,
Bog bogov se pokaže na Sionu.

GOSPOD, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Sela.
10 Naš ščit, glej, o Bog,
ozri se na obraz svojega maziljenca!

11 Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih;
raje ostanem na pragu hiše svojega Boga,
kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti.
12 Zares, sonce in ščit je GOSPOD Bog,
milost in slavo daje GOSPOD,
ne odreka dobrine
tistim, ki hodijo pošteno.
13 GOSPOD nad vojskami,
blagor človeku, ki zaupa vate.
PSALM 85 (84)
Blizu je Božje odrešenje
85
Zborovodju. Psalm Korahovih sinov.
GOSPOD, dobrohoten si bil svoji deželi,
omogočil si Jakobovo vrnitev.
Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu,
pokril si vse njihove grehe.
Sela.
Zadržal si vso svojo besnost,
odvrnil si se od svoje srdite jeze.

Spreobrni nas, Bog, naš rešitelj,
odstrani svojo nejevoljo, ki jo imaš z nami.
Se boš vekomaj srdil nad nami,
boš podaljševal svojo jezo od roda do roda?
Nas ne boš znova poživil,
da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi?
Pokaži nam, GOSPOD, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje!

Poslušam, kaj govori GOSPOD Bog:
Zares, govori o miru
svojemu ljudstvu in svojim zvestim
in naj se ne obračajo k norosti.
10 Zares, blizu je njegova rešitev tistim, ki se ga bojijo,
da bo slava prebivala v naši deželi.
11 Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
12 Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z nebes bo gledala pravičnost.
13 GOSPOD bo tudi dal, kar je dobro,
naša dežela bo dajala pridelek.
14 Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije